لینک های دسترسی

Breaking News

دیپلومات های امریکایی خواستار ادامۀ کمک امریکا به ملل متحد اند


ترمپ اعلام کرده است که ۲۸ فیصد بودجۀ دیپلوماسی و کمک های خارجی را قطع خواهد کرد.

تعدادی ازسفرای قبلی ایالات متحده در ملل متحد طی یک نامه از اعضای کانگرس امریکا تقاضا نموده اند تا این کشور سهمش را در بودجه ملل متحد کاهش نبخشد.

نه سفیر قبلی امریکا نوشته اند که ملل متحد یک وسیله خیلی موثر برای آوردن ثبات و رفاه در جهان میباشد که منافع ایالات متحده نیز در آن نهفته است. ازین سبب این سفرا، کانگرس را ترغیب کرده اند تا رهبری ایالات متحده را در ملل متحد مورد حمایت قرار دهد و تمام پرداخت های ارزیابی شده و سهمیه داوطلبانه را به این سازمان، مورد غور مجدد قراردهد.

سفرای امریکا در ملل متحد از اداره های حکومت امریکا اند که به هردو حزب، دموکراتها و جمهوری خواهان وابستگی دارند و در دوران پنج رئیس جمهور کار نموده اند.

ایالات متحده بزرگترین تمویل کنند ملل متحد است و سهم این کشور سالانه ٦١١ ملیون دالر از بودجه دونیم ملیارد دالری ملل متحد می باشد. ایالات متحده همچنان برخی از سازمانهای ملل مِتحد بشمول صندوق وجهی اطفال و پروگرام غذایی جهان را سازمان ملل متحد تمویل می کند. ملل متحد دوملیارد دالر را صرف ماموریت های حفظ امنیت می کند.

ادارۀ ترمپ اوایل این ماه اعلام نموده است که صندوق وجهی نفوس را ازین ببعد نمیتواند تمویل نماید. ازین مدرک مراقبت های حیاتی برای میلیون زن و دختر در جهان پرداخت میشود.

مادلین البرایت وزیر خارجۀ سابق که یکی از امضا کنندگان این نامه میباشد هوشدار داده است که اگر ایالات متحده از پرداخت سهم خویش عقب گرایی نماید، قدرت های دیگر مانند روسیه و چین این خلأ را پر نموده و نقش رهبری کنندۀ ایالات متحده را بدست خواهند گرفت.

دونالد ترمپ اعلام کرده است که وی ۲۸ فیصد بودجۀ دیپلوماسی و کمک های خارجی را قطع خواهد کرد که شامل کاهش در پرداخت امریکا به ملل متحد نیز میشود.

ترمپ روز دوشنبه به سفرای شورای امنیت ملل متحد گفت" اصلاحات بزرگی" درین سازمان جهانی ضرورت است. وی گفت مصارف این سازمان "بطور قطع از کنترول خارج شده است". ترمپ افزود اما در صورتی که ملل متحد بهتر کارنماید، وی در مورد پرداخت سهم ایالات متحده آنقدر سخت نخواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG