لینک های دسترسی

لوی درستیز تازۀ قوای مسلح ایالات متحده


لوی درستیز تازۀ قوای مسلح ایالات متحده

مارتین دمسی جنرال قوای بحری پیاده، که به حیث لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده آغاز به کار نمود، تجربۀ کافی در شرق میانه دارد.

جنرال دمسی در امور افغانستان دخالت زیاد نداشته و توقع میرود که او شاهد تکمیل روند انتقال مسؤولیت های امنیتی از قوای خارجی به افغان ها باشد.

این رهبر با تجربۀ قوای نظامی، که روز جمعه در حومۀ واشنگتن حلف وفاداری یاد کرد، به سابقۀ طبقۀ کاری خانوادۀ خود و دین کاتولیک از کشور ایرلند افتخار می کند.

دمسی در سال ۱۹۷۴ از پوهنتون نظامی ویست پاینت فارغ شد. او بعد تر ماستری خود را در زبان انگلیسی از پوهنتون دوک حاصل نمود و به حیث استاد انگلیسی در پوهنتون ویست پاینت تدریس کرد.

او در سال ۱۹۹۱ در جنگ خلیج نیز سهم فعال و بارزی داشت.

در جریان جنگ اول و دوم عراق، جنرال دمسی به سمت همکار خاص قوماندان عمومی قوای مسلح ایالات متحده ارتقا کرد.

بعد از دو دور کاری در عراق، جنرال دمسی سرپرستی قوماندانی

مرکزی ایالات متحده را به عهده گرفت که جنگ در عراق و افغانستان را نظارت می کرد.*

و بلاخره در سال ۲۰۱۱، رئیس جمهور اوباما او را نامزد سمت لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده ساخت و مورد تأئید مجلس سنا قرار گرفت.

XS
SM
MD
LG