لینک های دسترسی

نگرانی ایالات متحده در مورد قانون کنترول خانه های امن در افغانستان


نگرانی ایالات متحده در مورد قانون کنترول خانه های امن در افغانستان

پی جی کراولی، سخن گوی وزارت خارجه ایالات متحده طی اعلامیۀ بروز پنجشنبه، در مورد قانون کنترول خانه های امن زنان توسط حکومت افغانستان میگوید:

در حالیکه ایالات متحده نیاز حکومت را برای نظربانی از این خانه ها درک میکند ولی بسیار مهم است تا به جامعه مدنی هم اجازه داده شود تا مستقلانه امور این اماکن را به پیش برند.

با در نظر داشت انکشافات و پیشرفت هایکه حکومت افغانستان برای اعادۀ حقوق زنان در آنکشور کسب نموده است ما حکومت آنکشور را ترغیب میکنیم تا از موسسات نگهداری خانه های امن و فعالیت های بشری آنان حمایت نموده و اطمینان حاصل نمایند که حقوق همه اقشار جامعه افغان اعاده شود.

XS
SM
MD
LG