لینک های دسترسی

Breaking News

واشنكتن: نقش كشورهای آسيای ميانه در دهه تحول افغانستان مهم است


واشنگتن می گوید که با آغاز دهۀ دگرسازی، افغانستان به خاطر رهایی از وابستگی اقتصادی نیاز به کمک جمهوریت های پیشین آسیای مرکزی دارد و به همین دلیل ایالات متحده در بخش های مختلف افغانستان و کشور های جوار آن را همکاری می کند.

رابرت بلیک، مسئول بخش آسیای مرکزی و جنوبی در وزارت خارجۀ ایالات متحده می گوید که حکومت رئیس جمهور بارک اوباما کشور های آسیای مرکزی را در بخش نگهداشت سرحدات، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رشد تجارت کمک می کند.

بلیک افزود "علایق مشترک امنیتی ایالات متحده و کشور های آسیای مرکزی تأمین امنیت منطقه، مصئونیت راه های مهم تجارتی و ترانزیتی می باشد... و امریکا به خاطر رشد اقتصاد تمام کشور های که به این راه ها پیوسته اند، متعهد می باشد."

این دپلومات امریکایی گفت که هدف مساعدت های ایالات متحده، تأمین و بهبود امنیت در منطقه برای تطبیق استراتیژی رئیس جمهور اوباما است تا شبکۀ القاعده اخلال، تضعیف و مهو گردد.

بلیک در یک نشست پالیسی سازان در نهاد پژوهشی کارنگی در واشنگتن به نگرانی کشور های آسیای مرکزی اشاره کرد و اصرار ورزید که با خروج عساکر جنگی، ایالات متحده افغانستان را ترک نمی کند تا آن کشور به لانۀ مصئون دهشت افگنان مبدل شود و امنیت منطقه و جهان را به خطر مواجه سازد.

وی افزود که امضأی توافقنامۀ همکاریی های استراتیژیک ایالات متحده با افغانستان، تعهد جامعۀ جهانی در نشست توکیو و اعطا کردن جایگاه شریک عمدۀ خارج از چوکات سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) به افغانستان به اثبات می رساند که واشنگتن بر تحکیم امنیت و بازسازی افغانستان فراتر از سال 2014 متعهد می باشد.

او علاوه کرد "ایالات متحده مردم افغانستان را رها نخواهد کرد، در عوض ما همکاریی های خود را در بخش های اقتصادی، امنیتی و سایر موضوعات عمیقتر می سازیم."

بلیک گفت که ناتو به افغانستان تعهد سپرده است تا بعد از سال 2014 آموزش و پرورش نیرو های امنیتی آن کشور را ادامه دهد و در پاسخ، حکومت افغانستان نیز گفته است که بعد از سال 2015، سالانه مبلغ پنجصد میلیون دالر مصارف قوای امنیتی آن کشور را فراهم خواهد کرد و ظرف چند سال، بزرگترین تمویل کنندۀ مصارف آن قوا خواهد گردید.

بلیک گفت که کشور های منطقه باید درک کنند که قرن بیست و یکم نیازمند همکاری و کار مشترک می باشد و بدون مشارکت یکدیگر تجارت و امنیت تقویت نمی شود و در نهایت دموکراسی ترویج نمی یابد.

رابرت بلیک بر اهمیت نقش جمهوریت های شوروی پیشین در دهۀ دگرسازی افغانستان از سال 2014 تا 2024 تأکید ورزید و گفت که این کشور ها در مرکز تعاملات و تحولات منطقه قرار خواهند داشت.

XS
SM
MD
LG