لینک های دسترسی

Breaking News

سفیر امریکا در کابل بر عدم تقلب در انتخابات تاکید ورزید


جمیز کننگهم، سفیر امریکا در افغانستان
سفیر امریکا با نشر پیامی از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا به ستاد های انتخاباتی خود هدایت دهند که از تقلب در انتخابات خود داری کنند.

جمیز کننگهم، سفیر امریکا در کابل همچنان در بیانیهء از نامزدان خواسته است تا از نشر پیام های تفرقه انگیز یا تعارضات شخصی خود داری کنند.

شفافیت کاری کمیسیون ها را سفیر امریکا برای جلب اعتماد مردم حیاتی دانسته و گفته است هر گونه آلوده گی در این نهاد ها برای مردم آشکار خواهد شد.

در بخش های از این بیانیه گفته شده است " ما باز هم از هردو کاندید میخوهیم تا با کمیسیون های انتخاباتی همکاری نموده و از کار ایشان حمایت نمایند و از انتقاد های فاقد مدرک خود داری نمایند، نهاد های حکومتی، انتخاباتی و امنیتی باید به طور مسلکی و بیطرفانه در انجام وظایف خود در تمام سطوح عمل کنند"

سفیر امریکا گفته است اعتبار انتخابات با عملکرد کمیسیون های انتخاباتی، وزارت خانه های سکتور امنیتی وابسته می باشد.

همچنان در پیام آقای کننگهم گفته شده که نامزدان ریاست جمهوری نباید در پی نتایج از انتخابات باشند که همه چیز را برای خود بخواهند.

در این پیام نتایج انتخابات برای آینده افغانستان سرنوشت ساز خوانده شده و همچنان آمده است که ایالات متحده با رئیس جمهور جدید که از طریق یک پروسه شفاف قدرت را بدست خواهد گرفت، همکاری می نماید.

وی همچنیان میگوید " با یک انتخابات مؤفقیت آمیز و امضای زودتر توافقنامه امنیتی ما که هر دو کاندید از آن حمایت میکنند رئیس جمهور جدید پایه و اساس محکمی برای مقابله با چالش های افغانستان خواهد داشت، این پایه و اساس شامل حمایت دوامدار برای تقویت نیروهای امنیت و ملی افغانستان و همکاری های اقتصادی و انکشافی برای آینده افغانستان می باشد"

اظهارات یوناما در مورد انتخابات افغانستان

مسوولین نماینده گی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما نیز از تمام طرف های دخیل در پروسه انتخابات میخواهند که برای برگزاری یک انتخابات بهتر در دور دوم تلاش کنند.

یوناما دور دوم انتخابات در افغانستان را یک رویداد بی سابقه برای تامین دیموکراسی دانسته و میگوید این از مسوولیت های تمام مردم افغانستان به شمول مسوولین حکومتی، نامزدان ریاست جمهوری و کمیسیون های انتخاباتی است که برای شفافیت این پروسه سهم خود را ادا کنند.

نظیف الله سالارزی، سخنگوی یوناما در صحبتی با صدای امریکا همچنان گفت یوناما انتظار دارد که کمیسیون های انتخاباتی از تجربه های دور اول انتخابات، برای بهتر برگزار کردن دور دوم انتخابات و برطرف کردن نواقصی که احتمال دارد در این پروسه بروز کند استفاده کنند.

وی میگوید " خواست ما از تمام طرف های دخیل در این پروسه این است که مسوولیت مشترک شان را بخاطر یک انتخابات بهتر در افغانستان ادا کنند، بهبود پروسه مسوولیت یک فرد و یا یک نهاد واحد نیست، ما امید میکنیم که کمیسیون تجاربی را که از دور اول گرفته آن را تطبیق کند تا کسانی که رای میدهند این اطمنان را حاصل کنند که از حق رای خود استفاده کرده می توانند، همچنان شفافیت و در کنار آن مدیریت نتایج و بررسی شکایات هم بهبود بیشتر پیدا کند"

آقای سالارزی میگوید انتظار آنان از نامزدان ریاست جمهوری این است که به پروسه انتخابات و نتایجی که از آن بدست خواهد آمد احترام بگذارند.

او گفت، در دیداری که مقامات یوناما با مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات داشتند از آنان خواسته اند که شرایط بهتری را برای سهم گیری مردم در انتخابات فراهم کنند.

او گفت مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری انتخابات سراسری و شفاف اطمنان داده اند.
مسوولین یوناما همچنان میگویند انتظار دارند که نیروهای امنیتی مانند دور اول، امنیت روز انتخابات دور دوم را نیز به درستی تامین کنند.

با این که مسوولین یوناما می پذیرند که انتخابات دور دوم نیز عاری از چالش نخواهد بود اما اما از مردم افغانستان می خواهد که در انتخابات بصورت گسترده شرکت کنند.
XS
SM
MD
LG