لینک های دسترسی

تحقیقات: کمکهای امریکايي بدست طالبان میرسد


تحقیقات: کمکهای امریکايي بدست طالبان میرسد

طبق تحقیقاتی که توسط کانگرس انجام یافته است، برای اطمینان عبور امن قطار های امریکایی به افغانستان، ده ها میلیون دالر پول مالیه دهندگان امریکایی بصورت غیر مستقیم به جنگ سالاران افغان، مقامات دولتی و حتی طالبان پرداخته میشود.

گزارش طویل که بروز دوشنبه نشر شد میرساند که ۸ قرار دادی مستقر در افغانستان با وزارت دفاع ایلات متحده، یک قرار داد ۲.۱ میلیارد دالری ترانسپورتی داشته و برای محافظین هر لاری، هزاران دالر پرداخته میشود.

این قرار داد حد اقل ۷۰ فیصد همه اموال و خدمات را در بر میگیرد که توسط قوای امریکایی استفاده میشود.

محققین کانگرس میگویند قرار دادی ها مسئله را با مقامات نظامی در میان گذاشتند، ولی نگرانی های آنان هیچگاهی به شکل درستی مطرح نشده است.

این گزارش توسط کمیته امنیت ملی جلس نمایندگان که در مورد این گزارش بروز سه شنبه استعماعیه را دایر میگکند، تکمیل شده است.

اردوی ایالات متحده میگوید، در مورد گزارش فساد در افغانستان آغاز به تحقیق نموده است، و برای تعیین اینکه برنامه های قرار دادی چه اندازه فساد تایر میگذارد، پرگرام خاصی را ایجاد نموده است.

XS
SM
MD
LG