لینک های دسترسی

Breaking News

از سرگیری عملیات مشترک افغان و ائتلاف؛ اعتماد به افغانها یا تحقق اهداف؟


لئون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده در صحبت روز پنجشنبه خویش درمورد آمار تغییر یا دلیل از سرگیری همکاری نیروهای ایالات متحده و ائتلاف با شرکای افغان شان – که دراکثر موارد به حالت عادی برگشته است - جزئیاتی ارائه نکرده است.

روزنامه واشنگتن پست در شماره پنجشنبه گزارش داده است که این محدودیت ها توسط جنرال جان الن، قوماندان ارشد قوای امریکایی وناتو در افغانستان به تاریخ 16 ماه سپتمبر(کمتر از دو هفته قبل) بعد از آن وضع شد که یک رشته حملات مرگبار توسط نیروهای امنیتی افغان بر ضد قوای ائتلاف صورت گرفت.

همچنین این محدودیت های امنیتی هنگامی وضع شد که نگرانی از واکنش افغان ها به خاطر پخش یک ویدیوی ضد اسلامی صورت گرفت.

صالح محمد صالح، معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان از سرگیری همکاری های قوای ائتلاف را اصرار نیروهای ایالات متحده و ائتلاف به عملی ساختن تعهدات شان به آموزش قوای امنیتی افغان می داند، نه تدابیری که وزارت دفاع افغانستان به تازه گی برای کسب اعتماد ائتلاف و پیشگیری از تکرار حملات بر آنها انجام داده است.

اما محمد جوهری، معاون وزارت دفاع افغانستان در بخش تعلیمات و پرسونل اقدامات وتدابیر اتخاذ شده توسط وزارت دفاع افغانستان را به حیث بخشی از دلایل از سرگیری همکاری های قوای ائتلاف موثر می خواند.

درپی افزایش موارد حملات مرگبار سربازان افغان یا شورشیان در پوشش یونیفرم اردو وپولیس، مقامات ارشد امنیتی افغان صدها سرباز مشکوک افغان را از وزارت دفاع آن کشور اخراج وعده یی را هم بازداشت کردند.

محمد جوهری می گوید که با نزدیک شدن به زمان تکمیل شدن انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان، نقش ایالات متحده در بخش تعلیم و بربیه قوای افغان بیشتر می شود.

یک جهش در حملات نیروهای افغان یا شورشیانی که در پوشش یونیفرم اردوی ملی افغان بر سربازان ائتلاف حمله کردند، منجر به آن شد که فرماندهان ائتلاف بعضی گزمه های معین ائتلاف با همکاران افغان شان را محدود سازد.

بر اساس گزارش واشنگتن پست، مطابق رهنمون نو، عملیات مشترک مثل گزمه ها یا اداره کردن پایگاه هایی دوردست با قطعات نظامی کوچک باید به تایید قواماندان ارشد منطقوی برسد.

از زمانی که جنرال الن این رهنمون را منتشر ساخت، یک حمله مرگبار واقع شده است. به تاریخ 17 سپتمبر شمار تلفات سربازان افغان بر همکاران خارجی شان به 51 نفر رسید.
XS
SM
MD
LG