لینک های دسترسی

Breaking News

ارگ و بحران سیاسی افغانستان


وزیر خارجۀ ایالات متحده می گوید که واشنگتن انتظار دارد نهاد های انتخاباتی افغانستان بررسی کامل و دقیق را در مورد ادعا های تخلفات انتخاباتی انجام دهند.

جان کری، از نشر خبرها در رابطه به ایجاد حکومت موازی در افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.

اما ارگ، باوجود همۀ پیامد های پس از دور دوم انتخابات و اعلام نتایج ابتدایی، موقف نرمی را در قبال اوضاع سیاسی افغانستان اختیار کرده است.

میراحمد جوینده، معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به این باور است که رئیس جمهور افغانستان نمی خواهد در مسایل مداخله کند و یا هم بی تفاوت است.

آقای جوینده می گوید که آقای کرزی با این موضع گیری های خود "می خواهد به جهانیان نشان دهد که بی طرف است و از هیچ کاندید مشخصی حمایت نمی کند."

به باور این عضو پیشین ولسی جرگۀ افغانستان " رئیس جمهور کرزی در مقابل حوادث به حدی بی اعتنا شده که می گوید روز های آخر قدرت من در ارگ است و به من مربوط نیست حالانکه این مسایل مدیریت کار دارد و هر آنکه در رأس قرار دارد و زعیم است باید تا این بحران را مدیریت کند."

اما داوود ملیز، تحلیلگر مسایل سیاسی در آلمان می گوید که آقای کرزی مستقیماً در مسایل مداخله نمی کند اما توسط دستیار های خود به کنترول مسایل می پردازد.

آقای ملیز به این باور است که "ارگ دخیل است و دخیل بوده" اما آنچنانیکه از شیوۀ کار رئیس جمهور کرزی در یک دهۀ پسین دیده شده "خودش مستقیماً هیچگاهی در اوضاع مداخله نمی کند بلکه توسط یکی از دستیارانش، ریاست دفتر و یا مشاور امنیت ملی مداخله می کند."

تهدید حکومت موازی

یک روز پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، عبدالله عبدالله در خیمۀ لویه جرگه گفت که برندۀ هر دو دور انتخابات است. در آن همایش، جمعی از هوادارانش از آقای عبدالله خواستند تا حکومت موازی را اعلام کند.

اما، میراحمد جوینده ابراز اطمینان می کند که با توجه به واکنش حکومت ایالات متحده "آقای عبدالله این پختگی سیاسی را دارد که از طریق حکومت موازی پیش نرود"، چرا که به باور آقای جوینده "حکومت موازی به نفغ هیچ جناحی نمی باشد."

از جانب دیگر، میراحمد جوینده می گوید "بافت قومی در افغانستان طوری است که هیچ ولایتی به یک قوم خاص تعلق ندارد و یک ولایتی نیست که تنها افراد متعلق به یک قوم در آن زندگی کند و سیاسیون این موضوع را به خوبی درک کرده اند."

در یک تلاش هشدار گونۀ، جان کری وزیر خارجۀ امریکا گفته است که اقدام یکجانبۀ هر یک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای گرفتن قدرت از مجرای غیرقانونی، تمام کمک های مالی و امنیتی امریکا و جامعه جهانی به افغانستان را متوقف خواهد ساخت.

آقای ملیز نیز به این باور است که افغانستان یک کشور متکی به منابع بین المللی است و هر جناحی که چنین اقدامی بکند هیچ نتیجۀ به دست نخواهد آورد.

این تحلیلگر افغان مقیم در آلمان می گوید"یک حکومتی داریم که تمام منابع مالی آن از جانب خارجی ها تمویل می شود، بناً کسیکه چنین اقدامی می کند و منابع را در دسترس نداشت، کار آنان هیچ نوع نتیجۀ داده نمی تواند."

داوود ملیز به این باور است که "تمام رهبری سیاسی، جامعۀ مدنی و حتا تجار های افغان مجبور اند به یک نتیجۀ برسند و تحت همین قانون اساسی افغانستان همانند آقای کرزی، منافع همه را تامین کنند."

اشرف غنی احمد زی، نامزد دیگر ریاست جمهوری در بارۀ ایجاد یک حکومت موازی گفت که "یقین دارد آقای عبدالله دست به چنین کاری نخواهد زد." آقای احمدزی گفت که "افغانستان یک ملت واحد است و حکومت واحد می خواهد."

به نظر می رسد این هفته و چند روز آینده در اوضاع سیاسی افغانستان بسیار حساس باشد چنانچه، قرار است وزیر خارجۀ امریکا به کابل بیاید و هر دو نامزد را تشویق کند تا در چوکات قانون اساسی افغانستان نتایج نهایی انتخابات را جستجو کند.

XS
SM
MD
LG