لینک های دسترسی

Breaking News

امریکا به تمویل قوای افغان تا ۲۰۱۷ تعهد کرد


قرار است رئیس جمهور غنی روز سه شنبه با همتای امریکایی خود در قصرسفید ملاقات کند.

ایالات متحده امریکا از کانگرس این کشور خواستار تمویل ۳۵۲ هزار سرباز افغان تا سال ۲۰۱۷ خواهد شد.

اشتن کارتر، وزیر دفاع امریکا با ابراز این مطلب اضافه کرد" نگهداشت چنین تعداد قوای افغان هزینه دارد که بار آنرا باید حکومت افغانستان و جامعه بین المللی بردارد بناَ از نزدیک با مقامات افغان کار می کنیم تا مسیری را انتخاب کنیم که تعداد نیرو های افغان به اندازه باشد که دوام و تمویل آن امکان پذیر باشد."

آقای اشتن که در کنفرانس خبری مشترک با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و جان کری، وزیر خارجۀ ایالات متحده در کمپ دیفید صحبت می کرد علاوه کرد که کشورش به مشارکت دوامدار و قوی با افغانستان متعهد است.

در نشست روز دوشنبه میان مقامات افغان و امریکایی در کمپ دیفید – تفرجگاه روسای جمهور امریکا – مسایل امنیت، اقتصاد، انرژی، صلح و امنیت منطقه یی به بحث گرفته شده است.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان ضمن قدردانی از قربانی و خدمات نیرو های نظامی امریکایی افزود که اعلام تمویل ۳۵۲ هزار نیروی امنیتی افغان این اطمینان را به نیرو های افغان می دهد که ماموریت حمایت قاطع ادامه داشته و روابط میان دو کشور دوامدار خواهد بود.

آقای غنی گفت "حکومت وحدت ملی یک پدیدۀ دوامدار است که یکی از مشخصات آن برخورد صادقانه با آنچه است که به میراث برده است. ما دست آورد های داشته ایم."

رئیس جمهور اما تصریح کرد که حکومت وحدمت ملی "در عین حال فساد اداری، معافیت از تطبیق قانون، تفاوت های اقتصادی میان قشر فقیر و ثروتمند و فقر دوامدار" را نیز به میراث برده است.

محمد اشرف غنی شرایط امنیتی در کشورش را دشوار خواند اما تصریح کرد که قوای امنیتی افغان وظیفۀ حفاظت از کشور شان را به درستی انجام می دهند.

افغانستان گذرگاه انرژی

رئیس جمهور افغانستان در جریان صحبت های خود از ابتکار برنامۀ مبدل ساختن افغانستان به گذرگاه انرژی از آسیای میانه به آسیای جنوبی استقبال کرد.

رئیس جمهور غنی این را هم گفت که در صدد مبدل ساختن سرمایۀ طبیعی افغانستان به سرمایۀ اجتماعی و ملی می باشد.

عبدالله عبدالله، رئیس اجراییۀ افغانستان نیز بر یک افغانستان متکی به خود تاکید ورزیده خاطر نشان کرد که هدف همۀ آنان اینست تا "افغانستان بار دوش کشور های دیگری نباشد."

رئیس اجراییۀ افغانستان باتاکید بر اصل شفافیت گفت که تعهد حکومت وحدت ملی بر اصل یک حکومت کارا استوار می باشد.

آقای عبدالله خاطر نشان کرد که روابط میان افغانستان و ایالات متحده وارد یک صفحۀ جدیدی شده است.

در کنفرانس خبری کمپ دیفوید - جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده ابتکار جدید را تحت عنوان " مشارکت توسعه جدید" نیز اعلام کرد از طریق کمک ۸۰۰ میلیون دالر، افغانستان را در بخش های اصلاحات که رهبری آنرا افغان ها داشته باشد، فعالیت های انکشافی، تقویت ادارات افغانستان و شفافیت مالی کمک خواهد کرد.

مذاکرات صلح با طالبان

یکی از بخش های عمده دیگر صحبت های مقامات افغان با ایالات متحده در کمپ دیفید "مذاکرات صلح با طالبان" بوده است.

محمد اشرف غنی گفت که صلح هدف حکومت افغانستان است اما "نهایت مهم است تا شرکای منطقه و جهانی سخنان شان را در راستای نیاز ایجاد صلح در افغانستان تعریف کنند."

آقای غنی تاریخ آغاز مذاکرات با طالبان را مشخص نساخت اما گفت "امیدوارم بر مشکلات گذشته فایق آمده و آیندۀ ما در مقایسه با گذشته متفاوت باشد."

اما جان کری، وزیر خارجۀ ایالات متحده تاکید ورزید که تلاش های امریکا و افغانستان برای کار با پاکستان در راستای مذاکرات صلح، نمایانگر خواست همگان برای صلح می باشد.

آقای کری تصریح کرد که مساعدت امریکا به افغانستان این پیام را به طالبان می رساند که ایالات متحده در کنار افغانستان قرار دارد.

وزیر خارجۀ امریکا تصریح کرد که اگر "طالبان می خواهند یک بخشی از روند سیاسی و صلح براساس معیارت قابل قبول بین المللی باشند در این روند دعوت توسط رئیس جمهور افغانستان دعوت می گردند.

اما آقای کری تاکید ورزید که در غیر آن صورت "ایالات متحده به دفاع از منافع خود؛ مبارزه با دهشت افگنی و تلاش برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان ادامه خواهد داد."

تهدید داعش در افغانستان

حضور گروه دولت اسلامی نه تنها در عراق و سوریه که در این اواخر موجودیت آن در برخی از مناطق افغانستان نیز نگرانی های را ایجاد کرده است.

وزیر خارجۀ امریکا گفت که کشورش از موجودیت هر گروه دهشت افگنی ابراز نگرانی می کند، به ویژه گروه داعش که به گفتۀ آقای کری " فعالیت های وحشیانه و ظالمانه" را انجام می دهند.

آقای کری هرچند موجودیت آن گروه را در افغانستان تایید نکرد اما گفت که گزارش های وجود دارد که آن گروه قصد دارند به سربازگیری پرداخته و گزارش های به گوش می رسد که برخی طالبان می خواهند به گروه دولت اسلامی تغیر نام دهند.

ولی به گفتۀ وزیر خارجۀ امریکا مشخص ساختن این امر مستلزم زمان و ارزیابی دقیق بوده و در هر حال، ایالات متحده مبارزۀ خود را علیه دهشت افگنی در افغانستان ادامه خواهد داده که تمرکز آن در مبارزه علیه القاعده خواهد بود.

از سوی دیگر قرار است با سفر سال روان جان کری به افغانستان ملاقات کمیسیون های دیپلوماتیک دو جانبه که در سال ۲۰۱۳ متوقف شده بود، از سر گرفته شود.

نشست مشورتی امنیتی میان امریکا و افغانستان در سطح وزرای خارجه و دفاع امریکا - وزرای داخله، خارجه و دفاع افغانستان، دو بار در سال صورت خواهد گرفت.

در اخیر نشست خبری توافقنامه کمک های تخنیکی میان وزارت خانه های مالیه افغانستان و ایالات متحده به منظور کمک در راستای جمع آوری عواید افغانستان به امضا رسید.

قرار است رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در برابر هر دو مجلس کانگرس ایالات متحده سخنرانی کند.

XS
SM
MD
LG