لینک های دسترسی

مأموریت افغانستان بخش عمدۀ کار دپلوماتیک جیمز کننگهم


قرار است جیمز کننگهم سفیر امریکا در کابل تا حدود یک هفته دیگر افغانستان را ترک کند.

در جریان ماموریت اقای کننگهم تحولات بسیار تاریخی در افغانستان به وجود آمد که ایالات متحده بخصوص سفارت امریکا در کابل در آن در اکثر موارد نقش مستقیم داشت.

عباس کاموند سخنگوی سفارت امریکا در کابل در مورد مأموریت آقای کننگهم در افغانستان و خاطره های او با رادیو آشنا صحبت کرده است.

پی مایکل مکنلی، معاون سفارت امریکا که به سمت سفیر نامزد شده، پس از تایید کانگرس امریکا در هفته بعد این مسوولیت را به عهده خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG