لینک های دسترسی

Breaking News

آتش در شمال کلیفورنیا دامن هموار کرده است


هزاران نفر از خانه های شان بیجا شده و در پناهگاه های موقت به سر می برند

آتش سوزی خودبخودی که به سرعت در حال گسترش است، صدها منزل را در شمال ایالت کلیفورنیا تخریب کرده و هزاران نفر از ساکنان آن محل را از خانه های شان بیجا کرده است.

مقام های ادارۀ اطفائیۀ کلیفورنیا این آفت طبیعی را "آتش سوزی دره" نام نهاده و گفته اند که در طول سال روان خرابترین آتش سوزی در غرب ایالات متحدۀ امریکا خوانده شده است.

مقام ها در کلیفورنیا گفته اند که یک آتش سوزی دیگر در غرب آن ایالت بیش از ۱۳۰ منزل را تخریب کرده و حدود ۶۴۰۰ ساختمان دیگر را تهدید می کند. احتمال می رود که هر آن به هزاران نفر از باشندگان این ساحات دستور تخلیه داده شود.

آتش سوزی دره که روز شنبه زبانه کشید، تا کنون بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین را در ساحات روستایی ناحیۀ لیک ایالت کلیفورنیا به کام خود فرو برده است.

هزاران نفر از شهرهای میدلتون، کوب، هایدن ولی لیک و هاربین هات سپرینگ مجبور به ترک خانه های شان شده و در پناهگاه های موقت منتقل شده اند.

ترکیبی از خشکسالی و موج هوای گرم که هفتۀ گذشته دمید، سبب خشک شدن گیاهان و سبزه ها شد و زمینه را برای آتش سوزی خودبخودی آماده کرد. فقط در جریان ۱۲ ساعت پس از آغاز آتش سوزی نزدیک به ۱۶ هزار هکتار زمین به کام آتش فرورفت.

چهار کارمند ادارۀ اطفائیۀ ایالت کلیفورنیا در روز نخست آتش سوزی با سوختگی های درجه دوم در شفاخانه بستر شده است، اما از تلفات دیگر گزارش نشده است.

XS
SM
MD
LG