لینک های دسترسی

Breaking News

رد خروج عساکر امریکایی ازافغانستان طی یک سال درگانگرس امریکا


نمایندگان هشدار دادند که تصویب چنین فیصله نامه عواقب دشواری را در قبال خواهد داشت.

مجلس نمایندگان ایالات متحده فیصله نامۀ خروج عساکر امریکایی از افغانستان را طی یک سال آینده با اکثریت رد نمود.

این تصویب یکی از عمده ترین موضوعات سیاست خارجی براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده توسط اعضای هر دو حزب میباشد.

تیم گرفن نمایندۀ ایالت ارکنسا با خروج فوری قوای امریکایی شدیداً مخالفت نمود:

"این فیصله نامۀ بی باکانه میباشد. در افغانستان شاهد پیشرفت ها بودیم و نمیتوانیم با خروج فوری همه را برباد دهیم. آنچه نیاز به انجام آن است تقاضا از رهبران ملکی و نظامی است تا اهداف مشخص را در آن مأموریت تعیین نمایند."

نمایندگان هشدار دادند که تصویب چنین فیصله نامه عواقب دشواری را در قبال خواهد داشت. اما مخالفین جنگ میگویند امکان برنده شدن در آن کشور نیست و منابع و جان سربازان امریکایی هدر میرود.

XS
SM
MD
LG