لینک های دسترسی

سخنرانی صدراعظم اسراییل در کانگرس امریکا و واکنش ها


سخنرانی صدراعظم اسراییل در کانگرس ایالات متحده و آن هم بدون توافق قبلی قصر سفید، کشیدگی های را به میان آورد. آیا آقای نتانیاهو به خاطر سخنرانی در کانگرس ایالات متحده، در واقع در برابر ادارۀ رئیس جمهور اوباما بی اعتنایی کرد؟ آیندۀ روابط بین ادارۀ رئیس جمهور اوباما و صدراعظم اسراییل چگونه خواهد بود. جهت دریافت پاسخ و بحث روی این موضوع اظهارات جان فورتیه، مسؤول پروژۀ دیموکراسی در مرکز پالیسی دو حزبی در واشنگتن را در اینجا بشنوید:

XS
SM
MD
LG