لینک های دسترسی

Breaking News

حمایت فعالان از مهاجرین غیرقانونی در محابس امریکا


جمعی از مهاجرین غیرقانونی حین اخراج از ایالات متحده امریکا

حدود ۳۴ هزار مهاجر غیر قانونی در بازداشتگاه ها در سراسر ایالات متحده به سر می برند که اکثر آنان از خشونت جاری در کشور های امریکای مرکزی فرار کرده اند.

با آنکه اعضای خانوادۀ شمار زیاد این بازداشت شدگان در ایالات متحده به سر می برند، اخراج آنان از ایالات متحده بسیار محتمل به نظر می رسد.

نیلسن فلوریس که در ماه می از مرز میان مکسیکو و ایالات متحده بازداشت شد و به بازداشتگاه ستیوارت در ایالت جورجیا انتقال داده شد، بازداشتگاه ستیوارت را "زندان رویا های شکسته" می نامد.

بسیاری از مهاجرین غیرقانونی که در این بازداشتگاه به سر می برند، دوباره به کشور های شان بازگشتانده می شوند - با آنکه شرایط در کشور های شان چندان مساعد نیست و امکان دارد که آنان در کشور شان با خطر روبرو شوند.

گروه رضاکاران مسما به "مهاجر" در بازداشتگاه ستیوارت تلاش دارند به پناهجویان السلوادوری روحیه دهد. این گروه عقیدتی در یک خانه در شهر لمپکین ایالت جورجیا فعالیت دارد.

مرلین مکگینیس، یک عضو این گروه که بیشتر مسئولیت بازدید از بازداشتگاه ها را عهده دار است فضای زندان را ترسناک خوانده می گوید که آنجا طوری طراحی شده است که به محض ورود، در درون زندانی بیم و هراس را ایجاد کند.

مرلین می گوید که رضاکاران خریطه های مملو از لباس را برای افراد بازداشت شده در این بازداشتگاه می آورند. او می گوید که بازداشت شدگاه در این مرکز احساس تنهایی، انزوا و هراس دارند. از اینرو به گفتۀ وی زمکانیکه کسی آنجا می آید و به زندانیان کمی توجه می کند، آنان بسیار خوشحال می شوند.

فعالان در برابر کاخ سفید خواهان بازنگری پالیسی اخراج مهاجرین از ایالات متحده شدند.
فعالان در برابر کاخ سفید خواهان بازنگری پالیسی اخراج مهاجرین از ایالات متحده شدند.

حکومت ایالات متحده می گوید که مهاجرین غیرقانونی به خاطری توقیف می شوند تا در جلسه محکمه که در مورد اخراج شان تصمیم می گیرد، شرکت کنند.

این بازداشتگاه توسط یک شرکت خصوصی ای اداره می شود که ادارۀ زندان ها را نیز عهده دار است. مقامات اداره مهاجرت ایالات متحده می گویند که اینکار سبب جلوگیری از ضیاع پول می شود.

اما مرلین مکگینس مخالف این ادعای مقامات اداره مهاجرت است. او می گوید که اگر هدف از این تصمیم حکومت توقیف و زندانی ساختن مهاجرین غیرقانونی و کاهش خدمات و کمایی سود بیشتر باشد، پس این یک کار قابل سرزنش است.

رضاکاران که در این بازداشتگاه برای کمک می آیند، با یک موضوع اخلاقی روبرو اند. آیا کاری را که آنان انجام می دهند به ایجاد نظم توقیف افراد که به نظر آنان بسیار نادرست است، ممد واقع خواهد شد؟

ماری مارکوارد استاد الهیات در دانشگاه ایموری می گوید که اکثر مهاجرینی که اکنون در این بازداشتگاه زندانی اند، نباید در آنجا به سر می بردند. او می گوید که هدف بزرگتر گروه مهاجر اینست تا زمینه آشنایی افراد بیشتر با افراد بازداشت شده فراهم شود.

او گفت: "افرادیکه در این بازداشتگاه بسر می برند، مجرمین نیستند. آنان تهدید را متوجه ما نمی سازند. شواهد نشان می دهد که افرادیکه در برنامه های بدیل بازداشتگاه شرکت نموده اند، در روز محکمه خود حاضر شده اند. بیشتر از ۹۲ در صد افراد در جلسه محکمه در مورد اخراج شان از ایالات متحده شرکت نموده اند."

در بازداشتگاه ستیوارت حدود ۱۷۰۰ نفر زندانی است که بیشتر آنان مهاجرین غیرقانونی کشور های امریکای مرکزی اند. همواره اعتراضاتی به خاطر مسدود کردن این بازداشتگاه صورت گرفته است. فعالان اتحادیه آزادی های مدنی امریکا می گویند که این مرکز باید باید مسدود شود زیرا شرایط زیست در آن اغلباً نا مساعد است.

گزارشگر: جیروم سکولوفسکی

برگردان: میرویس رحمانی

XS
SM
MD
LG