لینک های دسترسی

Breaking News

گسترش دامنۀ خشکسالی در جهان


کشتزار جواری در ایالات متحده
سخت ترین خشکسالی، حاصلات جواری و گندم ایالات متحده را که بزرگترین صادر کننده غله در جهان می باشد در نیمه قرن گذشته صدمه زده است. بنابرین، چین که بزرگترین کشور وارد کنندۀ غله در جهان است، منبع جدید عرضه کننده غله را پیدا کرده است. این منبع یوکراین است که در گذشته سفره نان اروپا دانسته می شد.

اکنون که خشکسالی مزارع وسیعی را در قسمتهای مرکزی ایالات متحده امریکا به شدت آسیب رسانیده است، نظر به پیشگویی متخصصین، عرضه غذا در سطح جهان به طور فزاینده کمتر شده و در دهۀ آینده نرخ مواد غذایی بلند خواهد رفت. اکنون چین به اطراف و اکناف جهان چشم دوخته است تا احتیاجات غذایی خود را مرفوع سازد.

حاصلات غنی جواری و گندم، یک قرن پیش یوکراین را به سفره خوان اروپا مبدل ساخت.
اکنون چین می خواهد که از فراوانی غله در کشتزار های حاصل خیز یوکراین سوده برده و آن را برای خود ذخیره نماید.

گالینا کوتوک، رییس یوکرلیند فارمنگ که بزرگترین شرکت محصولات زراعتی می باشد و نیم میلیون هکتار زمین تحت کشت این شرکت قرار دارد، به ارزش چهار ملیارد دالر فروشات را با چینایی ها تحت غور دارد.

در حالیکه نفوس چین رو به افزایش است و مردم آن کشور نیز روز تا روز غنی تر می گردند، این کشور از جاپان که در حال حاضر بزرگترین وارد کننده جواری در جهان می باشد پیشی خواهد گرفت. در لوخویتسا که در نزدیکی کیف قرار دارد، سه گدام ذخیرۀ غله به سرمایۀ چین در حال اعمار شدن است. اما باید گفت که حاصلات یوکراین نیز مانند ایالات متحده وابسته به آب و هوا می باشد.

در سرتاسر حوزۀ بحیره سیاه، در روسیه، یوکراین و قزاقستان خشکسالی امسال حاصلات را از ١٥ تا ٢٠ در صد تاوان رسانیده است.
یوری شربک، مدیر شرکت یوکرلیند فارمنگ می گوید که امسال حاصلات کمتر خواهد بود، زیرا میزان بارندگی کمتر بود.

به طور عنعنوی حوزه بحیره سیاه مهمترین منبع غله برای شمال افریقا و شرق میانه بوده است. کشورهایی که غله مورد نیاز خود را از پیش تدارک نکرده اند شاید امسال با مشکل کمبود آن روبرو شوند.
XS
SM
MD
LG