لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی های ناشی از بی علاقگی جوانان امریکایی در انتخابات


ترمپ و کلنتن امشب برای نخستین بار، به مناظرۀ رویاروی میپردازند

با نزدیک شدن روز انتخابات عمومی ریاست جمهوری در ایالات متحدۀ امریکا، نامزدان ریاست جمهوری نگران اند که یک حس فزایندۀ بی تفاوتی در میان رأی دهندگان جوان، ایجاد شده است.

دونالد ترمپ نامزد حزب جمهوریخواه و هیلری کلنتن نامزد حزب دموکرات امشب برای نخستین بار، به مناظرۀ رویاروی میپردازند. این مناظره در پوهنتون هافسترا، در یازده کیلومتری شرق شهر نیویارک برپا خواهد شد و امریکاییان از طریق تلویزیون آن را به گونۀ مستقیم دنبال خواهند کرد.

تعدادی از رأی دهندگانی که هنوز تصمیم شان را مبنی بر انتخاب یکی از نامزدان نگرفته اند، منتظر چنین مناظرات تلویزیونی اند. اما بیشترین بخش رأی دهندگان را جوانانی تشکیل میدهند که عمدتاً از دهۀ ۱۹۸۰ تا سالهای ۲۰۰۰ زاده شده اند. نامزدان ریاست جمهوری به تشویش اند که این جوانان، به گونۀ فزاینده، به انتخابات این دوره بی علاقه بوده و ممکن این بی علاقگی شان، منتج به میزان پایین رأی دهندگان در روز انتخابات گردد.

برنی دنلر، محصل پوهنتون هافسترای نیویارک، جایی که امشب در آن مناظرۀ نامزدان برگزار میگردد، این انتخابات را در تاریخ معاصر امریکا، دشوار ترین انتخابات میخواند. جولیانا سپانو محصل دیگر این پوهنتون میگوید: " فکر میکنم ما شاهد رفتن شمار زیاد مردم به سوی صندوق های رای خواهیم بود، زیرا نامزدان چنان در قطب های مخالف هم قرار دارند که شما به نحوی، باید یکی یا دیگرش را انتخاب کنید."

اما رامون تایلر گزارشگر صدای امریکا میگوید که شور و هیجان محصلان پوهنتون هافسترا در نیویارک، نمیتواند بیانگر احساسات رأی دهندگان جوان در سراسر ایالات متحده باشد؛ و با آن که جوانان در کل یک دستۀ نیرومند رأی دهندگان را تشکیل میدهند، اما اگر در روز انتخابات به پای صندوق های رأی نروند، این همه احساسات و نیرومندی اثری ندارد.

هراسی هم در میان نامزدها وجود دارد، به ویژه نزد هیلری کلنتن، کسی که میزان سبقت اش از دونالد ترمپ در میان رأی دهندگان بین سنین ۱۸- ۳۴ ساله، اخیراً کاهش یافته است. همچنان تعداد فزایندۀ رأی دهندگان یکی از این دو را نیز خوش نداشته و میگویند که در روز انتخابات، یا به کاندید سومی رأ میدهند و یا بالکل به رأی دادن نمیروند.

XS
SM
MD
LG