لینک های دسترسی

Breaking News

انتقادات شدید رقبای جمهوریخواه بر مارکو روبیو


مناظرۀ کاندیدان جمهوریخواه، پیش از انتخابات مقدماتی در ایالت نیوهمشایر

انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در احزاب دموکرات و جمهوریخواه، آهسته آهسته وارد مراحل داغ تر شده میرود. تا دو روز دیگر، انتخابات مقدماتی در ایالت نیوهمشایر برگزار میگردد و در آستانۀ این انتخابات، کاندیدان جمهوریخواه بار دیگر به مناظره پرداختند. این بار بیشتر کاندیدان، بر مارکو روبیو که در نظرپرسی ها یک اندازه پیشرفت نشان میدهد، تاختند.

کریس کریستی نسبت به دیگر کاندیدان، لحن پرخاشگرانه تر داشت و در اوایل مناظره، سناتور مارکو روبیو را هدف قرار داد. کریستی، که خود والی ایالت نیوجرسی است، بی تجربگی سناتور روبیو را در زمینۀ مدیریت مورد حمله قرار داد و گفت: «خودت در یک تصمیم گیری خطیر سهم نداشته یی، تصمیم گیری ای که در آن مسئول پنداشته شوی.»

جب بوش، کاندید دیگر جمهوریخواه که براساس نظرپرسی در رده های پایین است، نیز بر روبیو تاخت. او سناتور روبیو را به بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تشبیه کرد و گفت: «مارکو روبیو، یک سیاستمدار با استعداد است و شاید این ورزیدگی را داشته باشد که رئیس جمهور ایالات متحده شود، لاکن ما این را با فصاحت فراوانی که بارک أوباما دارد، نیز تجربه کرده ایم و نتیجه آن بود که اکنون ما یک رهبر نه، بل شخصی را داریم که میخواهد کشور را متفرق سازد.»

نظرپرسی ها چه میگویند؟

پس از آن که مارکو روبیو خلاف توقع، در انتخابات آیوا جایگاه سوم را احراز کرد، اکنون به مثابۀ یک کاندید مورد پسند حلقۀ نخبگان حزب جمهوریخواه محسوب میشود. با آنهم، در نظرپرسی ها، دانلد ترمپ در ایالت نیوهمشایر میان جمهوریخواهان پیشگام میباشد. ترمپ که نتوانست در انتخابات آیوا جایگاه اول را احراز کند، به پیروزی اش در نیوهمشایر مطمین به نظر میرسد.

ترمپ که قبلاً نیز از نتایج انجمن های انتخاباتی یا کاکس های آیوا ناراضی بوده، پس از مناظرۀ دیروز با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: «کسب آرأ در نیوهمشایر ساده تر است، زیرا در اینجا شما سیستم کاکس ندارید. سیستم کاکس یا انجمن های انتخاباتی حزب، بسیار پیچیده و فریبنده است.»

اما در حزب دموکرات، نظر پرسی ها نشان میدهد که در نیوهمشایر برنی سندرز نسبت به یگانه رقیب خود، هیلری کلنتن، به طور چشمگیر سبقت دارد.

در انتخابات درون حزبی کاندیدان جمهوریخواه در ایالت آیوا، تد کروز مقام اول، دانلد ترمپ مقام دوم، و مارکو روبیو مقام سوم را احراز کردند.

نظر پرسی پوهنتون سافولک شهر باستن نشان میدهد که در ایالت نیوهمشایر، دانلد ترمپ، مارکو روبیو، و جان کِسیچ به ترتیب در رده های اول، دوم، و سوم قرار دارند. انتخابات مقدماتی در نیوهمشایر، به روز سه شنبه برگزار میگردد.

برگردان: احمد فؤاد لامع

XS
SM
MD
LG