لینک های دسترسی

Breaking News

چین تا ۲۰۳۰ بزرگترین قدرت اقتصادی جهان می شود


گزارش جدید شورای استخبارات ملی ایالات متحده از تغییرات چشمگیر در عرصۀ جهانی تا سال ۲۰۳۰ خبر می دهد.

ارزیابی جدید استخباراتی ایالات متحده حاکی از آن است که چین تا سال ۲۰۳۰ با پیشی از ایالات متحده، پیشتاز قدرت اقتصادی جهان خواهد شد، اما ایالات متحده به عنوان رهبر ارشد جهانی باقی خواهد ماند.

ارزیابی شورای استخبارات ملی ایالات متحده پیشبینی می کند که آسیا تا سال ۲۰۳۰ از نظر شاخص های سرتاسری قدرت چون محصولات نا خالص داخلی، نفوس، مصارف نظامی و سرمایه گذاری در بخش تکنالوجی نسبت به امریکای شمالی و اروپا سبقت خواهد گرفت.

در این گزارش که روز دو شنبه به نشر رسید آمده است که جمعیت متوسط جهان تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت و برای نخستین بار اکثر نفوس جهان فقیر نخواهد بود.

گزارش تذکر می دهد که با افزایش نفوس جهان تا سرحد هشت میلیارد نفر، تقاضا برای منابع نیز بیشتر خواهد شد. گزارش می رساند که نزدیک به نصف نفوس جهان در ساحاتی با نیازمندی بسیار شدید به آب، زیست خواهند داشت. همچنان چین و هند از نظر منابع عمده آسیب پذیر عنوان شده است.

جنگ برای منابع

این ارزیابی می رساند که محدودیت منابعی چون آب و زمین های قابل کشت می تواند خطر درگیری و جنگ را در ساحاتی چون کشور های جنوب صحرای اعظم افریقا، جنوب آسیا و بخش هایی از شرق میانه افزایش دهد.

در گزارش آمده است که ایالات متحده از نظر انرژی احتمالاً مستقل خواهد بود، حالانکه پیشبینی شده است که روسیه، اروپا و جاپان اندکی رکود بطی اقتصادی را شاهد خواهد بود.

ارزیابی پیشگویی کرده است که شرق میانه پرآشوب ترین منطقۀ جهان باقی خواهد ماند و هرگونه جنگ آینده در آسیا و شرق میانه می تواند با کاربرد اجزای هستوی توأم باشد که تاثیرات جهانی را نیز در پی خواهد داشت.

گزارش همچنان هشدار می دهد که کشور هایی به شمول افغانستان، بروندی، پاکستان، سومالیا و یمن با خطر زیاد ضعف دولتداری مواجه خواهند شد.

شورای استخبارات ملی در هر چهار سال، یکبار گزارشی را در مورد گرایش های جهانی به نشر می رساند. گزارش این اداره تحلیل اطلاعات اجتماع استخباراتی ایالات متحده و معلومات متخصصین امریکایی و سایر کشور ها می باشد.
XS
SM
MD
LG