لینک های دسترسی

Breaking News

موجی از گرمای شدید توأم با رطوبت در شرق امریکا


موجی از گرمای شدید توأم با رطوبت در شرق امریکا

امریکایی ها با موجی از گرمای خفه کن مواجه هستند.

ادارۀ ملی هواشناسی امریکا، روز جمعه در بخشی از نواحی شرقی و مرکزی ایالات متحده، هوشداری را صادر نموده و گفته است که درجۀ حرارت درین مناطق، میتواند به ۳۹ درجۀ سانتی گراد برسد که همراه با رطوبت بوده و درآن صورت، سطح دما، به اندازۀ ۴۶ درجۀ سانتی گراد اذیت کننده می باشد.

چند تن از اطفال در حومۀ واشنگتن دی سی مصروف سرد ساختن بدن شان اند.
چند تن از اطفال در حومۀ واشنگتن دی سی مصروف سرد ساختن بدن شان اند.

منسوبین أمور صحی میگویند که این موج هوای گرم، تا حال سبب مرگ حد اقل ۶ تن گردیده است.

مقامات صحی به باشندگان ایالات متحده هوشدار داده اند تا در میانۀ روز، از کار کردن در بیرون بپرهیزند و از احوال اقارب و همسایگان شان با خبر باشند.

حتی پرندگان نیز از این گرمای شدید به ستوه آمده اند.
حتی پرندگان نیز از این گرمای شدید به ستوه آمده اند.

ادارۀ هواشناسی همچنان هوشدار داده است که بلند رفتن درجۀ حرارت، بر کیفیت هوا نیز تأثیر داشته و درین رابطه، برای واشنگتن دی سی که توقع میرود سطح حرارت در آن به حدود چهل درجۀ سانتی گراد برسد، هوشداریۀ درجه سرخ را صادر کرده است.

شرکت عمدۀ برق در شهر نیویارک پیشبینی میکند که مردم با استفادۀ اعظمی از نیروی برق در سرد ساختن منازل و دفاتر، ریکارد مصرف برق را خواهند شکست.

XS
SM
MD
LG