لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما: امریکا یک کشور مهاجران بوده و خواهد بود


اوباما حین سخنرانی در بارۀ فرمان اجرایی اصلاح سیستم مهاجرت امریکا

مبارزه با مهاجرت غیر قانونی در مرز های ایالات متحده و اخراج مهاجرین غیر قانونی که مرتکب جرم شده اند، شامل فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده می باشد.

بارک اوباما گفت که باقی ماندن مهاجرین غیر قانونی در امریکا بستگی به بررسی سوابق امنیتی و جرمی شان دارد.

این فرمان اجرایی رئیس جمهور که جلو اخراج نزدیک به پنج میلیون مهاجر را از ایالات متحده می گیرد به باور برخی از منتقدان آقای اوباما "عفو"عمومی تلقی می گردد.

آقای اوباما در سخنرانی پنجشنبه شب خود به وقت امریکا، سیستم مهاجرت این کشور را ورشکسته خوانده گفت آنچه "در فرمان اجرایی عملی خواهد شد عفو عمومی مهاجرین غیر قانونی نبوده بلکه آنچه اکنون جریان دارد عفو عمومی" تلقی می گردد.

رئیس جمهور گفت برخلاف گفته های منتقدین "اگر یک سیستم در هم شکسته را به حالتی کنونی آن بگذاریم عفو عمومی عنوان شده می تواند. عفو کتله یی می تواند غیر منصفانه باشد. از جانب دیگر خروج کتله یی نه تنها ناممکن بوده بلکه در مغایرت با شخصیت و کردار ما قرار دارد."

آقای اوباما افزود هیچ مفهومی نمی دهد که میلیون ها انسانی را که در این کشور به صورت غیرقانونی زندگی می کنند، جمع آوری کرده و از این کشور اخراج کنیم.

اما رئیس جمهور امریکا تصریح کرد "اگر جرمی را مرتکب شده باشید، از ایالات متحده اخراج خواهید شد. اگر خواسته باشید به صورت غیر قانونی داخل خاک امریکا شوید، شانس بازداشت و اخراج تان افزایش میآبد."

افراد ذینفغ از فرمان اجرایی

عمده ترین افرادی که از این فرمان رئیس جمهور منفعت حاصل می کنند، مهاجرینی اند که بیش از پنج سال در ایالات متحده به صورت غیر قانونی زندگی کرده اما اطفالی دارند که شهروند این کشور بوده و یا اقامت قانونی دایمی ایالات متحده را دارا می باشند.

رئیس جمهور گفت "اگر بیش از پنج سال در امریکا زندگی کرده و طفل دارید که شهروند امریکا است و یا اقامت قانونی دایمی این کشور را دارا می باشد و به حیث مهاجر ثبت نام می کنید؛ بررسی سوابق جنایی تان را می گذرانید؛ و متمایل استید تا مالیات درآمد تان را به دولت بپردازید – قادر خواهید بود به خاطر اقامت موقتی در این کشور بدون اینکه ترس و هراسی از اخراج را در دل تان راه دهید، درخواست دهید."

براساس فرمان رئیس جمهور پس از بررسی سوابق جنایی و پرداخت هزینه های آن، افراد در حال حاضر می توانند برای سه سال اجازۀ کار در امریکا را به دست آورند.

زمان درخواستی برای به تعویق انداختن میعاد اخراج در سال آینده آغاز می شود.

آقای اوباما علاوه کرد اقدامات را که او اتخاذ می کند نه تنها قانونی است "بلکه اقدامات است که توسط هر یک از روسای جمهور، جمهوریخواه و دمکرات در پنجاه سال گذشته اتخاذ شده است."

مخالفت های حزبی با قانون مهاجرت

کانگرس ایالات متحده که پس از انتخابات میان دوره یی ۲۰۱۲ کنترول آن را جمهوریخواهان در دست گرفت همواره با اصلاحات قانون مهاجرت پیشنهاد شده از سوی حکومت اوباما مخالفت کرده است.

رئیس جمهور می گوید آنعده اعضای کانگرس که صلاحیت من را در راستای بهبودی سیستم مهاجرت امریکا تحت سوال قرار می دهند و یا عملکرد مرا در جاییکه کانگرس در انجام آن ناکام مانده با چالش رو به رو می سازند، "تنها یک پاسخ دارم و آن اینکه لایحه را تصویب کنید."

آقای اوباما می گوید "امریکا در حال حاضر و آینده یک کشور مهاجران خواهد بود. افرادیکه در این کشور زندگی می کنند زمانی با هم بیگانه بوده و از نقاط مختلف جهان به این کشور سرازیر شده اند."

اما در فرمان اجرایی رئیس جمهور آنعده افرادیکه به همین تازگی ها به ایالات متحده آمده اند و یا آنانیکه می خواهند در آینده به امریکا بیآیند، شامل این برنامه نمی گردند.

مجلس سنای ایالات متحده که تا ماه جنوری ۲۰۱۵ در کنترول دمکرات ها قرار دارد، بیش از یکسال پیش قانون اصلاحات مهاجرت را که حمایت هر دو حزب را با خود داشت، تصویب کرد، اما رهبران جمهوریخواه در مجلس نمایندگان، لایحه را به رای گیری نگذاشتند.

جمهوریخواهان بیشتر خواهان تشدید تدابیر امنیتی در امتداد سرحد امریکا با مکسیکو اند حالانکه رئیس جمهور اوباما می گوید عبور و مرور غیرقانونی افراد در امتداد سرحدات این کشور طی چند سال اخیر به شکل قابل ملاحظۀ کاهش یافته است.

بسیاری از جمهوریخواهان برآشفته اند که رئیس جمهور به عوض پیشنهاد قانون اصلاحات مهاجرت به مراجع قانونگذار، مستقیماً از فرمان اجرایی استفاده کرده است.

اما قصرسفید می گوید که بارک اوباما، کانگرس کشورش را روی اصلاحات قانون مهاجرت به خاطری نادیده گرفت که این کشور بیش از این نمی تواند برای "اصلاح یک سیستم ورشکسته" انتظار بکشد.

XS
SM
MD
LG