لینک های دسترسی

راهپیمایی ایرانیان در سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده


راهپیمایی ایرانیان در سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده

ایرانی ها به روز جمعه با سر دادن شعار های ضد امریکایی، راهپیمایی را به مناسبت سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده در سال 1979 به راه انداختند.

شماری از مظاهره کننده گان در تهران، در محل سابق سفارت که اکنون آنرا "لانۀ جاسوسان" می نامند؛ گرد هم آمدند.

خبرگزاری های دولتی ایران گزارش میدهد که شماری از تظاهر کنندگان با استفاده از این راهپیمایی همبستگی خویش را با جنبش انقلابی "قیام عرب" نشان داده اند که در شمال افریقا و شرق میانه گسترش یافته است. همچنان شماری از اشتراک کنندگان این تظاهرات پشتیبانی خویش را از جنبش "اشغال وال ستریت" در ایالات متحده نیز ابراز نمودند.

در سال 1979 محصلین ایرانی به محوطۀ سفارت ایالات متحده در تهران یورش بردند. آنان در اعتراض به پالیسی های ایالات متحده 52 امریکایی را برای بیش از یکسال به گروگان گرفتند. این رویداد باعث شد تا ایالات متحده روابط دیپلوماتیک خویش را با تهران قطع نماید.

XS
SM
MD
LG