لینک های دسترسی

Breaking News

اعزام کشتی بزرگ جنگی ایالات متحده به شرق میانه


اعزام کشتی بزرگ جنگی ایالات متحده به شرق میانه

روزنامه واشنگتن پُِست گزارش میدهد که ایالات متحده قصد دارد یک پایگاه غیر ثابت را برای تیم های کماندو، به شرق میانه اعزام کند. این در حالی است که روابط با ایران پر تنش بوده و کشور های دیگر منطقه در جریان بحران های سیاسی قرار دارند.

روزنامه بر اساس اسناد غیر مشخص نیروی بحری ایالات متحده میگوید که قرار است ایالات متحده، یک کشتی قدیمی جنگی را به پایگاه تیم های کماندو مبدل سازد که آنرا "کشتی اصلی" نامیده اند.

یک سخنگوی قوای بحری از گفتن جزییات و اینکه این کشتی در کدام ساحه شرق میانه اعزام خواهد شد، خوداری کرد. اما گزارش حاکی است که بر اساس اسناد، کشتی مذکور در خلیج فارس موقعیت خواهد گرفت، محلی که ایران تهدید کرده است تنگه مهم هرمز را مسدود خواهد کرد.

منابع دیگر قوای بحری ایالات متحده به روزنامه واشنگتن پست گفته اند که وزارت دفاع امیدوار است، این کشتی تا اواخر سال آماده گردد. روزنامه میگوید قرار است در این پایگاه غیر ثابت، کشتی های کوچک سریع السیر و هلیکوپتر هایکه توسط نیرو های بحری خاص استفاده میشود، جا داشته باشد.

XS
SM
MD
LG