لینک های دسترسی

سفر هیأت بلند رتبۀ امریکایی به کینیا


سفر هیأت بلند رتبۀ امریکایی به کینیا

یک تیم بلند رتبۀ حکومت ایالات متحده به کینیا سفر نموده است تا روی تأثیرات خشکسالی منطقوی و راه های حل با مأمورین کینیایی صحبت نمایند.

این تیم، تحت ریاست جیل بایدن، همسر معاون رئیس جمهور ایالات متحده، صبح دوشنبه به کینیا رسید. خانم بایدن از کمپ مهاجرین ده-داب دیدن کرد تا وضع ده ها هزار بیجا شدۀ سومالیایی را بررسی کند که از قحطی در سومالیا فرار کرده اند.

قصر سفید هدف سفر بایدن را تعهد ایالات متحده برای کمک به متأثر شدگان خشک سالی در شمال شرق افریقا عنوان کرد.

ملل متحد تخمین می کند که بیش از ۱۲ میلیون نفر در شاخ افریقا به مواد غذایی عاجل نیاز دارند.

XS
SM
MD
LG