لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای خانوادۀ یک مأمور ناپدید شدۀ اف بی آی از ربایندگان


تصویر مامور ربوده شدۀ ایف بی آی

خانوادۀ یک مأمور "اف بی آی" یا پولیس فدرال امریکا که فکر میشود در سال 2007 در ایران اختطاف شده باشد، ویدیویی از این مأمور را به نشر سپرده که نشان میدهد وی زنده می باشد.

درین ویدیو که فقط پنجاه و چهار ثانیه می باشد و امروز جمعه نشر گردید، رابرت لیونستن در حالی که نهایت خسته معلوم میشود، به حکومت ایالات متحده تضرع میکند تا به خواسته های یک گروه نامشخصی که وی را در اختیار دارد، پاسخ دهد.

لیوِنستن میگوید، گروگان گیران با وی رفتار خوبی میکنند اما وضع صحی اش خوب نیست و دوای مرض شکر اش رو به خلاصی می باشد.

خانوادۀ لیوِنستن میگوید، آنها این ویدیو را در ماه نوامبر سال 2010 بدست آورده اند. آنها از طریق انترنیت نیز از گروگان کنندگان خواسته اند تا با آنها در تماس شده و خواسته های شان را ابراز دارند.

XS
SM
MD
LG