لینک های دسترسی

مقامات امریکایی و تدابیر علیه کوریای شمالی


مقامات امریکایی از مرکز کوریای جنوبی دیدن نمودند تا با آنها در مورد تعذیرات آینده و دیگر تدابیر علیه کوریای شمالی مشوره نمایند.

ایالات متحده آمادگی میگیرد تا تعذیرات تازۀ را علیه کوریای شمالی وضع نمایند، زیرا گفته میشود که کوریای شمالی صد ها میلیون دالر ضروریات عاجل خود را از راه فعالیت های غیر قانونی بدست آورده است تا اقتصاد خود را که بر پول نقد استوار است، تقویت بخشد.

مقام عالی رتبۀ وزارت خزائن ایالات متحده امریکا در مورد جرایم مالی و تمویل دهشت افگنی میگوید، تعذیرات جدید که تا چندین هفته بر ملاء خواهد شد، جعل کاری در پول امریکا، قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت های غیر قانونی کوریای شمالی را هدف قرار خواهد داد.

مقامات امریکایی میگویند، هدف اینست که بر پیونیانگ فشار وارد شود تا از این فعالیت ها و همچنان از برنامه سلاح های ذروی خود دست بکشد.

دانیل گلاسر بروز دوشنبه در سیول گفت، نام بردن از کمپنی های که در این فعالیت ها دخیل اند، تاثیر مأیوس کننده ای روی عملیات های آنها خواهد گذاشت.

"اگر یکبار در سراسر جهان فهمیده شود که در فعالیت های غیر قانونی برای کوریای شمالی یک نهاد خاص دست دارد، و یا هر نوع فعالیت نا مشروع دیگر، برای آن نهاد بسیار دشوار خواهد بود تا دوباره به سیستم مالی بین المللی دسترسی حاصل نماید."

مقامات امریکایی که در رأس یک هیأت روز سه شنبه به جاپان میروند، نیز بزودی از چین دیدن مینمایند تا آن کشور را تشویق کنند که در توقف غنی سازی ذروی کوریای شمالی و ایران، همکاری نمایند.

رابرت اَینهورن، مشاور خاص ایالات متحده امریکا در امور عدم تکثیر و کنترول سلاح، خاطر نشان ساخت که بعضی ممالک هراس دارند که در صورت توقف تجارت با پیونیانگ و تهران، شرکت های چین داخل عرصه شده و خالیگاه را پُر میکنند.

اَینهورن: "ما میخواهیم تا چین در سیستم بین المللی منحیث شریک با مسئولیت عمل کند. به این معنی که با مصوده های شورای امنیت سازمان ملل متحد همکار باشد. یعنی نباید تنها بحیث تقویت کننده و جا پُر کننده ای دیگران عمل نماید، در ضمن نباید از مهار خود بخودی مسئولانه ای سایر ممالک استفاده نماید، بلکه منحیث یک شریک خوبی عمل نماید."

چین یگانه متحد بسیار مهم و کمک کنندۀ حیاتی اقتصادی کوریای شمالی به حساب میرود. چین با اشتیاق بیشماری که به انرژی دارد، در ضمن، بزرگترین سرمایه گذارِ در بخش نفت و گاز ایران میباشد.

اَینهورن بصورت عموم امکانات تغییر آنی را در مذاکرات شش کشور جهان روی ختم برنامۀ ذروی کوریای شمالی، محال دانست. پیونیانگ موافقت نموده بود تا از برنامۀ ذروی اش دست کشیده و به کمک های اقتصادی و شناخت دیپلوماتیک بزرگتری رو آورد.

اَینهورن روش ترک ناگهانی و انکار کردن از وعده های کوریای شمالی را برجسته ساخته گفت: "ما مجبور استیم این حلقه را بشکنیم."

اینهورن: "مقامات کوریای شمالی مجبور اند تا نشان دهند که آنها روی وعده های شان پایدار میمانند. اگر به این کار ادامه میدهند، پس ما علاقمند مذاکره برای مذاکره نمیباشیم."

در ماه های اخیر، تنش در شبه جزیرۀ کوریا افزایش یافته است. ایالات متحده امریکا، کوریای جنوبی و چندین مملکت دیگر پیونیانگ را به خاطر غرق نمودن کشتی قوای بحری کوریای جنوبی در ماه مارچ، مقصر دانسته اند. در حالیکه کوریای شمالی حمله بر کشتی را رد میکند.

XS
SM
MD
LG