لینک های دسترسی

اوباما: ماموریت نظامی امریکا در لیبیا با موفقیت به پیش میرود


اوباما: ماموریت نظامی امریکا در لیبیا با موفقیت به پیش میرود

وباما طی بیانیه هفته وارش به روز شنبه گفت دفاع هوایی معمرالقذافی رهبر لیبیا دفع گردیده و نیرو هایش از شهر هایی که در آنجا مردم لیبیا علیه وی قیام نموده اند، به عقب رانده شده اند.

آقای اوباما تذکر داد که مسوولیت عملیات علیه لیبیا از ایالات متحده به متحدین ناتو انتقال داده شده است.

وی گفت جامعه جهانی نه تنها با ایالات متحده بلکه باید با کشور های بیشتری کار نموده و مسوولیت ومصارفی را در راستای صلح و امنیت قسمت نماید.

در اواخر روز جمعه روزنامه واشنگتن پست از مقامات امریکایی و اروپایی که اسمای شان ذکر نگردیده نقل قول نموده و نوشته است که ایالات متحده و متحدین آن به این فکر اند تا به مخالفین لیبیا سلاح تدارک نمایند.

روزنامه گزارش داده است اداره اوباما به این باور است که فیصله نامه ملل متحد که مداخله جامعه جهانی را در لیبیا اجازه داد، دارای چنین انعطافی می باشد که اجازۀ همچو کمک هایی را میدهد.

روزنامه نوشته است که تصمیمی در مورد گرفته نشده است.

XS
SM
MD
LG