لینک های دسترسی

دفاع ادارۀ اوباما از تصمیم حمله بر لیبیا


دفاع ادارۀ اوباما از تصمیم حمله بر لیبیا

یک روز قبل از آنکه رئیس جمهور اوباما در مورد تلاش ایالات متحده در لیبیا در برابر ملت سخنرانی نماید، رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده در رابطه با آشوب و خونریزی به میان آمده در لیبیا تحت سوال قرار گرفت که آیا میتواند تهدیدی برای ایالات متحده باشد. وی میگوید:

" نی نی. در آشوب لیبیا منافع حیاتی ایالات متحده شامل نیست. اما آنچه شامل منافع ما میشود: دخالت کشور های عربی، مداخلت اروپایی ها ومسئلۀ امور بشری بود همۀ اینها مطرح بودند. شما شاهد انقلاب در شرق و غرب لیبیا، تونس و مصر بودید. لذا شما شاهد یک بی ثباتی بودید که در لیبیا عرض وجود نموده، و انقلاب تونس و مصر را درخطر قرار داده بود. و همین ملاحظۀ دیگر ایالات متحده در منطقه بوده است."

رابرت گیتس در برنامۀ تلویزیون "ای بی سی" درحالی سخنرانی مینمود که هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده تذکر داد که چه میتوانست بوقوع بپیوندد اگر در لیبیا مداخله صورت نمیگرفت.

" تصور کنید اگر ما در اینجا می نشستیم و بن غازی با جمعیت ۷۰۰ هزار نفری تحت تجاوز قرار میگرفت، و ده ها هزار نفر کشته میشدند، صدها هزار نفر از خانه و شهر های خود بدون اینکه بدانند کجا میروند یا فرار نموده اند ویا هم به مصر پناه گزین میشدند که آن کشور خود درگیر مشکلات مسایل انتقالی میباشد. اگر ما اینجا نشسته و کاری انجام نمیدادیم، نعره های مردم چنین میبود که چرا ایالات متحده دست به اقدام نمیزند؟"

وضع حالت منع اجازۀ پرواز در لیبیا توسط جان مک کین سناتور بلند رتبۀ جمهوریخواه، در کمیتۀ خدمات نظامی سنا مورد تایید قرار گرفته است.

با سپاریدن رهبری عملیات لیبیا به ناتو، گیتس وزیر دفاع ایالات متحده بعضی عملیات را تقلیل خواهد داد.

گیتس در پاسخ به سوالیکه آیا ماموریت در ختم سال روان خاتمه میابد گفت:

" من فکر نمیکنم که هیچ کسی جواب این سوال را بداند."

XS
SM
MD
LG