لینک های دسترسی

آیا جمهوریخواهان موفق به کنترول مجلس سنا خواهند شد؟


جان فورتیر، از مرکز پالسی دو حزبی در واشنگتن

نظر سنجی های اخیر نشان دهنده برتری اندکی جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره یی امریکایست، اما سابقه این انتخابات به اثبات رسانیده است که پیشتازی در نظرسنجی ها همیشه به معنای برنده شدن انتخابات نیست، تحلیل بیشتر تاثیر نظرسنجی ها بر افکار رای دهنده گان و بطور کل اهمیت یافته های این سنجش ارای مردم را با مهمان برنامه جان فورتیر، از مرکز پالسی دو حزبی در واشنگتن، در میان میگزاریم.

XS
SM
MD
LG