لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش نهایی نامزدان در آستانۀ انتخابات امریکا


تا برگزاری انتخابات میان دوره یی امریکا چند ساعت دیگر باقیمانده است

مبارزات برای احراز کرسی ها در کانگرس ایالات متحده در آخرین روز پیش از برگزاری انتخابات میان دوره یی امریکا جریان داشت.

در نقاط مختلف ایالات متحده امریکا نامزدان انتخابات میان دوره یی به رأی دهندگان آخرین پیام های خود را می رساندند تا روز سه شنبه چهارم نومبر به آنان رای بدهند.

اینکه کدام یک از احزاب اکثریت هر دو مجلس کانگرس را از آن خود خواهد کرد، برای دوسال باقیماندۀ ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده حایز اهمیت است.

تا کنون جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان اکثریت اند و دیموکرات ها در مجلس سنا کرسی های بیشتر را اشغال کرده اند. تازه ترین نظر سنجی عامه نشان می دهد که جمهوریخواهان طرفداران بیشتری در این انتخابات دارند.

لحظات پایانی مبارزات انتخاباتی برای نامزدان بسیار اهمیت دارد، چون آخرین فرصتی است که در آن رای دهندگان نامزدان مورد نظر شان را انتخاب می کنند.

میشل نن، نامزد حزب دیموکرات از ایالت جورجیا برای مجلس سنا می گوید که تا آخرین دم به رای دهندگان در مورد توانایی شان برای آوردن تغیر یاد آوری می شود تا آنان رای بدهند.

در این میان هر دو حزب – جمهوریخواه و دیموکرات – دو چهرۀ معروف را وارد کارزار انتخاباتی ساخته اند. مت رامنی، رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ و جان مککین، رقیب آقای اوباما در انتخابات ۲۰۰۸ از سوی حزب جمهوریخواه وارد این مبازرات شده اند.

به همین ترتیب بل کلنتن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و همسرش هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده در دور نخست ریاست جمهوری باراک اوباما از سوی حزب دیموکرات وارد پیکار های انتخاباتی شده اند.

اما کسیکه در این مبارزات تنگاتنگ غایب به نظر می رسد، شخص رئیس جمهور باراک اوباما است؛ کسیکه بر اساس تازه ترین نظر پرسی های عامه محبوبیت خود را در میان امریکاییان از دست داده است.

با اینحال آقای اوباما هفتۀ گذشته در یکی از مبارزات انتخابتی در ایالت میشیگن حضور یافت و در مورد اهمیت سرنوشت ساز آرای مردم صحبت کرد.

آقای اوباما با اشاره به گذار امریکا از بحران شدید اقتصادی در چهار سال گذشته گفت که در این مدت تاجران امریکایی توانستند که برای بیش از ده میلیون امریکایی زمینۀ کار را فراهم سازند.

رئیس جمهور اوباما با تاکید بر بهبود وضعیت اقتصادی امریکا که یکی از خواست های عمدۀ رایدهندگان امریکایی است، سرعت رشد اقتصاد امریکا را در شش ماه گذشته برجسته ساخته گفت که چنین رشد در بیش از یک دهۀ گذشته در ایالات متحده پیشینه نداشته است.

با اینحال برخی کارشناسان سیاسی در امریکا به این باور اند که آقای اوباما در وضعیتی قرار گرفته است که شش سال پیش جورج بش در آن قرار داشت.

مانند شش سال پیش، برخی از نامزدان حزب دیموکرات از رئیس جمهور اوباما فاصله گرفته و نمی خواهند که در جریان مبارزات انتخاباتی وی در کنار شان باشد.

با این وضعیت، به نظر می رسد که جمهوریخواهان ممکن اکثریت مجلس سنا را از آن خود کنند. جمهوریخواهان تنها به شش کرسی دیگر نیاز دارند تا بتوانند کنترول مجلس سنا را نیز در دست گیرند.

نورم اونستین، از مرکز پژوهشی امریکن انترپرایز می گوید که به وضاحت دیده می شود که تمایل بیشتر به سوی حزب جمهوریخواه است. او می افزاید که جمهوریخواهان چندین راه را در اختیار دارند تا اکثریت کرسی های سنا را از آن خود کنند.

دیموکرات ها نیز با تلاش گسترده و انسجام شمار بیشتر کارمندان تلاش دارند که نتایج نظر سنجی ها را برعکس سازند. هرچند جمهوریخواهان مطمئن اند که در انتخابات روز سه شنبه برنده خواهند شد، باز هم نتایج نهایی در پایان روز مشخص خواهد شد.

XS
SM
MD
LG