لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما بالای کنگرس تاکید ورزید تا لایحۀ کار را تصویب نماید


اوباما بالای کنگرس تاکید ورزید تا لایحۀ کار را تصویب نماید

رئیس جمهور اوباما کانگرس را ترغیب می نماید تا لایحه چهار صدو چهل هفت ملیارد دالری را جهت ایجاد شغل و رشد اقتصاد ایالات متحده، تصویب نماید.

رئیس جمهور اوباما به روز دوشنبه در حالیکه با ده ها کارگر در "روز گاردن" قصر سفید نمایان گردید، کاپی لایحه را با دست بلند نموده گفت، انتظار اقدام عاجل سنا را می کشد.

وی در مورد این لایحه می گوید:

" در این مورد نباید تاخیر نمود، نباید سیاست بازی نمود. وی می گوید من این لایحه را امروز به گانگرس می فرستم، وآنان باید فوراً آنرا تصویب نمایند."

سطح بیکاری در امریکا هنوز به ۹% باقی مانده است.

رئیس جمهور اوباما در این هفته، دوباره به مسافرت های داخلی امریکا می پردازد و از مردم می خواهد تا بر کانگرس فشار وارد نمایند.

XS
SM
MD
LG