لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما خواستار روابط عمیقتر با پاکستان شد


اوباما صدر اعظم پاکستان را به کمک در روند صلح افغانستان ترغیب خواهد کرد

باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در دیدار با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در قصر سفید گفت که خواستار تعمیق روابط میان واشنگتن و اسلام آباد است.

آقای اوباما گفت که ایالات متحده و پاکستان در شمار زیاد مسایل از دیر زمان با هم روابط و همکاری داشته اند. او ابراز امیدواری کرد تا دیدار آقای شریف از واشنگتن فرصتی برای عمیقتر ساختن این روابط باشد.

صدر اعظم پاکستان نیز با تاکید بر روابط دوجانبه گفت که روابط اسلام آباد و واشنگتن پیشینۀ ۷۰ ساله داشته و افزود برای تحکیم بیشتر این روابط خواهد کوشید.

مذاکرات صلح

انتظار می رود که رئیس جمهور اوباما در مورد مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بر صدر اعظم پاکستان فشار وارد کند.

رئیس جمهور اوباما هفتۀ گذشته هنگام اعلام طرح حکومت امریکا برای ادامۀ حضور ۵۵۰۰ سرباز امریکایی تا پایان سال ۲۰۱۷ در افغانستان نیز گفت که در مورد روند صلح افغانستان با صدر اعظم پاکستان صحبت خواهد کرد.

حکومت امریکا همچنان بر پاکستان فشار وارد کرده است تا سایر گروه های افراطی اسلامی مانند شبکۀ حقانی را که در پاکستان پناهگاه دارند، سرکوب کند.

تسلیحات هسته یی پاکستان

رئیس جمهور ایالات متحده همچنان تلاش خواهد کرد تا پاکستان را به کاهش ذخایر تسلیحات هسته یی آن کشور وادار سازد.

گزارش جدیدی که روز پنج شنبه از سوی نشریۀ دانشمندان اتمی نشر شد، تخمین کرده است که در یک دهۀ آینده ذخایر تسلیحات هسته یی پاکستان از ۱۳۰ سرگلولۀ هسته یی به ۲۵۰ افزایش خواهد یافت.

در این صورت، پاکستان پس از ایالات متحدۀ امریکا، روسیه، چین و فرانسه، بزرگترین ذخایر تسلیحات هسته یی را خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG