لینک های دسترسی

Breaking News

ادامه حضور قوای امریکایی و نیاز آن در افغانستان


مقام های افغان می گویند که رویداد کندز ثابت کرد که نیاز به ادامۀ حضور قوای ایالات متحده در افغانستان محسوس است.

مقامات افغان می گویند که تصمیم بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، مبنی بر تاخیر در خروج نیرو های امریکایی از افغانستان با تفاهم حکومت افغانستان اتخاذ شده است.

اما تحلیلگران امور نظامی و منطقه مستقر در ایالات متحده، در مورد تصمیم رئیس جمهور اوباما مبنی بر ادامه حضور قوای ایالات متحده در افغانستان، نظریات متفاوت دارند.

حمدالله محب، سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی، در مصاحبۀ اختصاصی با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که تصمیم مبنی بر حفظ قوای امریکایی در افغانستان از چندین ماه میان رهبران دو کشور مورد بحث قرار داشت.

آقای محب گفت: " این تصمیم بعد از ارزیابی رهبران افغانستان و امریکا صورت گرفته است. موضوع ولایت کندز مسالۀ تازه بود. ولی رویداد کندز ثابت کرد این تصمیم درست است، زیرا هنوز هم یک خلا وجود دارد و آن اینکه نیاز به حضور خارجی ها در افغانستان هنوز هم محسوس است."

آقای محب اضافه کرد که حضور قوای امریکایی در افغانستان به نفع کشور های منطقه نیز می باشد، زیرا به گفتۀ او بی ثباتی در افغانستان موجب بی ثباتی منطقه نیز خواهد شد.

آقای محب افزود: " فکر می کنم که همۀ همسایه های افغانستان ترس این را دارند که هر گاه نا امنی در افغانستان ادامه یابد، بی ثباتی در جغرافیای افغانستان محدود نخواهد ماند. بنا بر این، همسایه های افغانستان درک می کنند تا زمانیکه نیرو های امنیتی این کشور به پای خود ایستاده می شوند، نیاز به قوای خارجی در افغانستان است."

سقوط موقتی کندز و اعلام امریکا

تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده در مورد حفظ قوای امریکایی در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ دو هفته بعد از سقوط موقتی شهر کندز به دست طالبان اعلام شد.

این وضیعت گمانه زنی های را مطرح کرد که روی همین دلیل یعنی سقوط شهر کندز حکومت ایالات متحده را وا داشت تا قوای خود را در افغانستان حفظ کند.

بر اساس تصمیم تازه رئیس جمهور ایالات متحده، ۹۸۰۰ سرباز امریکایی تا اواخر ۲۰۱۶ در افغانستان باقی خواهد ماند و به تعقیب آن در سال ۲۰۱۷ به تعداد ۵۵۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان حضور خواهد داشت.

تاخیر در تصمیم گیری های بزرگ امریکا

اما شماری از تحلیلگران به این باورند که حفظ قوای امریکایی در افغانستان به گونۀ تاخیر در تصمیم گیری است آنهم به امید اینکه یا وضیعت تغییر کند و یا بعدا کسی دیگر در مورد تصمیم گیری نماید.

مایکل کوگلمن، کارشناس آسیای جنوبی مستقر در شهر واشنگتن دی سی، به این باور است که موضوع افغانستان به رئیس جمهور آیندۀ ایالات متحده واگذار شده است.

آقای کوگلمن گفت: "این اقدام یک نوع تاخیر در تصمیم گیری و یا یک راه حل موقتی است، زیرا صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور آینده ایالات متحده می شود، تصامیم بزرگ را در مورد قوای ایالات متحده خواهد گرفت. رئیس جمهور آینده تصمیم خواهد گرفت که آیا شماری قوای امریکایی کاهش یابد، به کشورش شان برگردند و یا هم قوای بیشتر به افغانستان اعزام گردد."

ولی جسن کمپ بیل، تحلیلگر در مرکز پژوهشی رند با این طرز دید مخالف است، زیرا به باور او تصمیم رئیس جمهور اوباما بر اساس وضیعت در افغانستان اتخاذ شده است.

این تحلیلگر همچنین می گوید که تصمیم در مورد حفظ قوای امریکایی در افغانستان اقدام مناسب است، زیرا قوای امریکایی آموزش های خوبی را برای قوای امنیتی افغانستان فراهم می کنند.

ترس از مبدل شدن افغانستان به عراق

شماری از تحلیلگران در واشنگتن به این باورند که خروج قوای امریکایی از عراق، خلای را در آن کشور به وجود آورد و سبب شد گروه دولت اسلامی ظهور کند، گروه که بر اساس گزارش ها، جای پای خود را در افغانستان نیز پیدا کرده است.

روی همین دلیل، نگرانی های وجود دارد که هرگاه افغانستان تنها گذاشته شود، این کشور نیز با سرنوشت مشابه که عراق با آن مواجه است، رو به رو خواهد شد.

مایکل او هانلون، تحلیلگر در انستتیوت بروکنز مستقر در ایالات متحده، می گوید که حفظ قوای امریکایی در افغانستان دلایل مختلف دارد که شامل رخنه کردن گروه داعش به داخل افغانستان و تقویت گروه طالبان می گردد.

شماری از تحلیلگران نیز به این باورند که امنیت در افغانستان منافع کشور های منطقه را نیز تامین می کند—صرف نظر از اینکه کشور های منطقه با ایالات متحده روابط دوستانه دارند یا خیر.

XS
SM
MD
LG