لینک های دسترسی

Breaking News

پالیسی ادارۀ دونالد ترمپ در قبال پاکستان چگونه خواهد بود؟


طرفداران نهاد جماعت الدعوة در اعتراضاتی بتاریخ ۲۷ می سال ۲۰۱۶ بیرق امریکا را آتش زدند

در ۱۵ سال گذشته ایالات متحده بالای پاکستان بحیث یک متحد در جنگ علیۀ دهشت افگنی در منطقه اعتماد داشته و میلیارد ها دالر کمک برای آنکشور فراهم نموده است.

اما مقامات نظامی و دیپلوماتیک امریکایی هرگاه و بیگاه نگرانی شانرا بخاطر عدم توانایی و یا عدم وجود ارادۀ اردوی پاکستان در سرکوبی دهشت افگنان و افراطیون مستقر در آنکشوربیان نموده اند.

در حالیکه ادارۀ جدید ایالات متحده مصروف رسیدگی به پالیسی خارجی و چلنج های منطقوی که در مقابل آن قرار دارد، میباشد، متخصصین امور توصیه ها و پیشنهادات مختلط در مورد اینکه چگونه ادارۀ جدید با پاکستان برخورد نماید، ارائه مینمایند.

شمیله چودری از پوهنتون مطالعات پیشرفته بین المللی جانس هاپکینز می‌گوید "مردم بسیار بافهم و هوشیارتر اند و میدانند که آن منطقه به چه نیاز دارد."

لیزا کورتس از نهاد هریتیج در واشنگتن میگوید پالیسی ایالات متحده در ده سال گذشته ناکام بوده است. وی افزود: "من پیشنهاد میکنم تا بحیث یک قدم نخست، از ناکامی پالیسی ما در مورد پاکستان در ده سال اخیرآغاز کنیم. به نظر من، ما ضرورت به یک مشی بسیار واضح در بارۀ اینکه حمایت دوامدار پاکستان تا چه حد به منافع بنیادی امنیت ملی ایالات متحده زیان آور بوده است، داریم".

وی میگوید: " پانزده سال بعد هنوز هم مراکز امن طالبان و شبکۀ حقانی در پاکستان وجود دارند".

ولی دانیل فلدمن سابق نمایندۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان مخالف نظرخانم کورتس است. وی میگوید: "آنچه من به آن باور دارم اینست که مسایل مختلفی ما در روابط امریکا با پاکستان داریم که به هر کدام به نحوی تلاش نموده ایم رسیدگی نماییم."

قطع کمک ها به پاکستان

فلدمن افزود زمانیکه ایالات متحده حتی تا قطع تمام کمک ها به پاکستان پیش رفت و هیچ یک از آن اقدامات لزومأ به نتیجه یی نرسید، ایالات متحده قادر شده بود تا برکُنه ستراتیژی پاکستان یا نفوذ نماید و یا آنرا تغییر دهد.

بعضی از تحلیل گران میگویند ایالات متحده باید یک مشی متفاوتی را طرح نماید تا سلوک پاکستان را تغییربدهد. لیزا کورتس میگوید: " من با این نظرهستم که منافع ما در مبارزه علیۀ دهشت افگنی در منطقه آنقدر حیاتی است که ما ضرورت داریم تا اندازه یی خطر را بگیریم تا پاکستانی ها را به گرفتن یک عکس العمل دیگر متقاعد بسازیم".

حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در ایالات متحده و رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی در انستیتیوت هدسن میگوید: "من فکر میکنم اکثر به این نظراند که پاکستان باید رفتارش را در برابر دهشت افگنی و روابطش را با افغانستان و هند تغییر بدهد ولی این تغییر بدون تغییرپالیسی جهانیان در مقابل پاکستان امکان پذیر نیست".

مقامات ایالات متحده تلاش های پاکستان و دیدگاۀ روابط بین ایالات متحده و پاکستان را مهم میدانند. جنرال جوزف فوتل قوماندان قوماندۀ مرکزی ایالات متحده هفتۀ گذشته در مجلس استماعیۀ کمیتۀ خدمات مسلح مجلس سنا گفت: "روابط پاکستان و ایالات متحده بحیث یکی از روابط مهم باقی میماند". با وجود آنهم مقامات امریکایی میگویند پاکستان میتواند کار های بیشتری انجام بدهد.

مارک تونر سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید:"ما پیشرفت هایی دیده ایم. ما مشاهده نموده ایم که بعضی قدم ها علیۀ مخفی گاه های امن [شورشیان] برداشته شده است اما بطور واضح مشکل دوام دارد و این بخشی از مذاکرات دوامدار ما با پاکستان میباشد".

XS
SM
MD
LG