لینک های دسترسی

Breaking News

دخالت فشار های عصبی در رویداد کندهار


جان هنری براون وکیل مدافع ملکی عسکر متهم که رابرت بیلز نام دارد میگوید موکل ۳۸ ساله وی شاهد منفجر شدن پای یکی از همقطارانش یکروز قبل از حادثه پنجوایی بود. براون میگوید این عسکر از ماموریت چهارمش در ساحه جنگ هم ناراحت بود.

وی سه بار در عراق ماموریت داشت و در عراق یکبار از ناحیه سر و بار دیگر از ناحیه پا، مجروح شده بود. وکیل مدافع میگوید به این عسکر وعده شده بود که به افغانستان فرستاده نخواهد شد، ولی وی این ماموریت به وی داده شد.

براون میگوید در ملاقات با خانواده این عسکر برایش گفته شده است که وی هیچگاه در مورد اسلام حرف نا مناسبی نزده بود.

«وی هیچگاه سخنان خصومت آمیز علیه مسلمانان و یا مردم شرق میانه نزده بود. در مجموع شخص نرم مزاج بود.»

وی در مورد سزای احتمالی اعدام به این سرباز امریکایی، گفت:

«سخنانی از مجازات اعدام یاد شده، البته که اوضاع قابل درک است و در صورتی که سخن از اعدام مطرح باشد، مایۀ نگرانی ما میشود. این یک مسئلۀ جدیست که تا حال رد نشده است که امیدواریم رد گردد. ما تا حال هیچ چیزی نمیدانیم و از آنچه در ذهن موکلم میگذرد، خبر ندارم.»

جان هنری برون وکیل مشهوری است که از "تد بندی"، قاتل ده ها زن دفاع نموده است.

براساس قوانین عدلی نظامی ایالات متحده، زمانیکه وکلا اطلاعات کافی از حادثه را دریابند دوسیه به یک قوماندان نظامی رجوع میشود و این قوماندان میتواند قضاوت کند که جرمی ارتکاب یافته است و متهم باید محاکمه گردد و دوسیه را به مراجع قانونی رجوع سازد.

XS
SM
MD
LG