لینک های دسترسی

طوفان شدید موجب مسدود شدن میدان هوائی درامریکا گردید


طوفان شدید موجب مسدود شدن میدان هوائی درامریکا گردید

طوفان شدید سقف ترمینل میدان هوائی بین المللی "سنت لویس" ایالات متحده را در هم شکسته و یک تعداد زیادی کلکین های آنرا تخریب نموده است.

چندین تن در این حادثه جراحت برداشتند. در جریان این طوفان حداقل بیست منزل رهایشی واقع درساحه، خسارات شدید را متقبل شده اند.

این میدان هوائی یکی از بزرگترین میدان ها درایالات متحده بوده و سال گذشته بیش از دوازده میلیون مسافر را پذیرائی نموده بود.

XS
SM
MD
LG