لینک های دسترسی

فروش سلاح امریکایی به تایوان باوجود نارضایتی چین


واشنگتن می گوید که فروش سلاح را به تایوان به اساس توافقات پیشین ادامه خواهد داد و پالیسی امریکا در قبال آن جزیرۀ خودمختار تغییر نخورده است.

مقامات امریکایی موقف شان را یکبار دیگر پس از نشر گزارش های روشن ساختند که گویا واشنگتن و بیجنگ در مورد توقف فروش مهمات به تایپی صحبت کرده اند.

تایوان در همین حال جدیدترین تکنالوژی نظامی خود را، که شامل وسایل نقلیه زرهی، راکت اندازهای پیشرفته یک طیاره بی سرنشین است، به نماش گذاشت.

آخرین نوع وسیله نقلیه زرهی تایوان، که دونیم متر طول و گنجایش شش نفر را دارد، برای هر گونه راه زمینی، به ویژه در محیط شهری مناسب و کارا است.

اریک یانگ از شرکت چمپین آتو، که این وسایط را ساخته، از قابلیت ارجاعی این وسیله نقلیه نظامی جدید ستایش کرده می گوید "شما می توانید این ماشین در ماموریت ها نجات چون در گرد باد، آفات آبی و تمام همچو حالات استفاده کنید وهمچنان شما می توانید آنرا در میدان جنگ استفاده کنید."

صحبت از پیشرفت های قابلیت دفاعی تایوان – به ظاهر در مقابل تهاجم و یا پرخشاگری چین – در حالی می شود که چین در منطقۀ شرق آسیا ادعا های تمامیت ارضی را بیشتر ساخته و این موقف بیجنگ مایۀ نگرانی روز افزون واشنگتن شده است.

امریکا، دوست دو رقیب

در حالیکه تایوان آخرین فناوری نظامی خود را برای جلب خریداران خود به نمایش گذاشته بود، این جزیرۀ خود مختار اما همزمان در داخل چین، بسیاری از سلاح دفاعی خود را از ایالات متحده خریداری می کند.

جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه بیان داشت که این کشور فروش سلاح به تایوان را ادامه می دهد.

خانم ساکی گفت "ایالات متحده امریکا در تعهد خود با تایوان فراهمی خدمات دفاعی به آن کشور را ادامه می دهد تا تایوان در توانایی دفاعی خودکفا باشد."

سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده در هماهنگی به پالیسی تمرکز بیشتر واشنگتن به منطقۀ شرق آسیا افزود "ما به این باور استیم که سیاست دراز مدت ما در این راستا منجر به حفظ صلح و ثبات در سراسر تنگنای تایوان گردیده است اما هیچ تغییری پالیسی عدم اغدام و یکجا شدن با چین نیامده است."

مقامات ایالات متحده و چین در اوایل هفتۀ در واشنگتن دیدار کردند تا پیرامون ایجاد یک نیروی کاری مشترک در مقابله با مسائل نگران کننده به دو طرف صحبت کنند.

رسانه های خبری چین گزارش داده اند که این قوای کار مشترک فروش تسلیحات امریکایی را به تایوان نیز زیر بحث قرار می دهد اما مقامات ایالات متحده این گزارش را رد کرده اند.

بیجنگ در آبهای بحر جنوب چین ادعای ملکیت می کند و خودمختاری تایوان و حمایت واشنگتن را از آن تهدیدی به خود می داند. واشنگتن، از طرف دیگر، نگران ظهور اقتصادی و نظامی چین در منطقه بوده و ائتلاف و تعهدات اش را با کشور های همسایۀ چین به کرات تصریح می دارد.


گزارشگر: لتیکا هوک
برگردان: رویا زمانی
XS
SM
MD
LG