لینک های دسترسی

Breaking News

امریکا در تلاش معرفی 5G در بازار موبایل است 


مقام های امریکایی گفته اند که شبکۀ 5G انقلابی را در تکنالوژی خدمات بی سیم ایجاد خواهد کرد.

حکومت ایالات متحدۀ امریکا گفته است که همه موانع را از میان برخواهد برداشت تا نسل جدید تکنالوژی بی سیم مسما به 5G هر چه زودتر در امریکا فعال شود.

اجیت پای، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده گفته است "تکنالوژی 5G یک ضرورت ملی برای رشد اقتصادی و رقابت" است.

آقای پای گفته است که شبکۀ 5G قادر خواهد بود تا همه موانع سرعت و ظرفیت انترنتی را از بین برده و انقلابی را در تکنالوژی خدمات بی سیم ایجاد کند.

اجیت پای گفته است که شبکه های بی سیم که در حال حاضر فعالیت می کند، در هر کیلو متر مربع یک هزار آله را به شبکه وصل می‌کند، اما به گفتۀ وی با روی کار آمدن سیستم 5Gدر هر کیلو متر مربع، یک میلیون آله با شبکه متصل خواهد شد.

رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده گفته است که این افزایش قابلیت مخابراتی رفته رفته زمینه را برای امکاناتی چون انجام عملیات جراحی از راه دور فراهم خواهد کرد.

مقام های امریکایی گفته اند که شرکت های خصوصی ۲۷۵ میلیارد دالر در این بخش سرمایه گذاری خواهند کرد. به گفتۀ مقام‌ها این تکنالوژی بستری را برای رشد اقتصادی تا مرز ۵۰۰ میلیارد دالر هموار خواهد کرد.

ویژه گی های 5G

شبکه های انترنتی در حال حاضر در آخرین مرحلۀ آزمایش تکنالوژی جدید سیستم 5G استند، تکنالوژیی که سرعت انترنت را ممکن بین ۵۰ تا ۱۰۰ برابر بیشتر از سرعت انترنت کنونی—4G –افزایش بدهد.

سرعت انترنت نسل 4G حدود ۱۰ برابر بیشتر از سرعت انترنت نسل 3Gاست. انترنت 4Gدر هر ثانیه قادر است تا ۱۲ میگابیت دانلود کند، اما سرعت تکنالوژی جدید 5Gکه شکل پیشرفتۀ نسل 4Gاست، تا ۱۰۰ برابر بیشتر از نسل قبلی اش—5G—خواهد بود.

به باور کارشناسان، تکنالوژی 5Gبه طور کل "هوشمند تر، سریع تر و موثر در مقایسه با تکنالوژی 4G" است.

در حال حاضر هر دو نسل قبلی انترنت—یعنی 3Gو 4G—در ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرد. اما نسل 3G فقط در آنعده از تیلفون های هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد که در سال های قبل تولید شده اند—نه تیلفون تازه تولید شده.

XS
SM
MD
LG