لینک های دسترسی

Breaking News

انسجام جمهوریخواهان برای تلاش تازه در رسیدن به اجندای شان


در هفتۀ جاری در واشنگتن، جمهوریخواهان سعی دارند تا با انسجام دوباره، تحرکی را به منظور پیش بُرد اجندای بزرگ محافظه کاران ایجاد کنند، و آن اجندا، فسخ قانون توشیح شدۀ اوباما در قسمت مراقبت های صحی و جاگزین ساختن آن با یک قانون جدید است.

نخستین تلاش جمهوریخواهان در این راستا، چند روز قبل ناکام گردید. پال رایان، عضو برجستۀ حزب جمهوریخواه و رئیس مجلس نمایندگان کانگرس، گفت: "من این را جالب جلوه نمی دهم: این شکست روز ناامید کننده یی برای ما است."

بعد از هفت سال وعدۀ پلان صحی بهتری نسبت به بیمه صحی اوباما، جمهوریخواهان از لایحه مراقبت صحی خودشان هنگامی دست کشیدند که واضح شد قانونگذاران در مجلس نمایندگان آن را تصویب نمی کنند.

جمهوریخواهان شدیدا محافظه کاری که علیه قانون بیمه صحی ایستادند، تاکید دارند که حزب شان هنوز هم می توانند در سایر بخش ها خدمت کنند.

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی هفته وار اش، این بار امریکاییان را به خوشبینی دعوت کرد. او گفت: "ما تعهد ملی مان را به ماموریت اداره ملی فضایی وهوایی کشور به اکتشاف و کشفیات تجدید می کنیم."

درهمین حال، دموکرات ها یک روش حمله جدیدی را آغاز کرده اند. آنها استدلال می کنند که تا زمانی که معلومات بیشتری درمورد دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته نشر نشود، اجندای ترمپ به شمول نامزدی قاضی نیل گروسچ نازمد پست محکمه عالی به تعویق بیافتد.

سناتور چک شومر، رهبر دموکرات های اقلیت در مجلس سنا، میگوید: "بیایید منتظر باشیم و ببینیم که این تحقیقات برای چندین ماه دیگر به کجا می انجامد و تاییدی گورسچ را به تاخیر بیاندازیم. این بستگی به همکاران جمهوریخواه دارد، امیدوارم آنها این استدالال را قبول کنند."

اما قصر سفید تاکید دارد که هیچ تاخیری در اجندای ترمپ پیش نخواهد آمد. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید گفت که رئیس جمهور میخواهد به مسایل مهم دیگر همچو بحث روی سیستم مهاجرت، کاهش مالیات، و اعمار دیوار بر سرحد مکسیکو، بپردازد.

غیر از اعمار مجدد زیربنای امریکا، در فهرست کار رئیس جمهور چیز اندکی است که حمایت دموکرات ها را جلب خواهد کرد. تصویب قانون مستلزم وحدت جمهوری خواهان است، لازمه یی که این حزب هفته گذشته نتوانست آن را دارا باشد.

XS
SM
MD
LG