لینک های دسترسی

Breaking News

اولویت دهی به کشور های آسیای میانه و جنوبی


نیشا دیسای بیسوال، معاون وزارت خارجه امریکا

تقویت تجارت منطقه یی، تحکیم روابط اقتصادی، برگزاری انتخابات در کشور های منطقه و انتقال دیموکراتیک قدرت سیاسی در آن کشور ها برای سیاست خارجی ایالات متحده در آسیای میانه و جنوبی اهمیت دارد.

نیشا دیسای بیسوال، معاون جدید وزیر خارجه ایالات متحده کشور های آسیای میانه و جنوبی را برای سیاست خارجی ایالات متحده با اهمیت توصیف نموده گفت که در حال حاضر برخی از این کشور ها با آزمون های بزرگ روبرو است.

معاون وزیر خارجه ایالات متحده همچنین افزود که انتقال پیشروی قدرت سیاسی در برخی کشور های منطقه باعث ایجاد نگرانی و تردید گردیده در حالیکه ایالات متحده به آن به عنوان یک فرصت می نگرد.

او با اشاره به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در افغانستان گفت که انتقال قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی در آن کشور می تواند فرصت خوبی را برای ایجاد روابط نزدیک تر بین کشور های آسیای میانه و کشور های آسیای جنوبی فراهم کند.

اقتصاد و انکشاف

خانم نیشا همچنین گفت که کشور های آسیای میانه و جنوبی ظرفیت رشد اقتصادی بزرگ را دارند. او گفت "کشور های منطقه برای نایل شدن به رشد اقتصادی باید آزمون های فرا راه رشد همه شمول، حکومت داری بهتر، مبارزه با فساد اداری و ایجاد تنوع در فعالیت های اقتصادی را باید برداشته و برای بهبود وضعیت شهروندان شان سرمایه گذاری کنند."

معاونوزیر خارجه ایالات متحده بر دوام حمایت کشورش از برنامه های انکشافی در منطقه تاکید کرد. او گفت، "پروژه کاسا 1000 که انرژی برق اضافی را از قرغزستان و تاجکستان به افغانستان و پاکستان برای رفع نیازمندی به انرژی برق انتقال می دهد، قرار است بزودی به واقعیت بپیوندد چون منابع تمویل آن تا اندازه زیاد فراهم شده است."

خانم نیشا همچنین افزود که کار پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند (تاپی) قرار است به زودی آغاز گردد و ایالات متحده حاضر است بخاطر دور نمودن آزمون های فرا راه این پروژه با کشور های منطقه از نزدیک کار کند.

معاون وزیر خارجه ایالات متحده اضافه کرد که همه کشور های منطقه خواستار یک افغانستان با ثبات و امن می باشند و این می تواند به عنوان یک نقطه همگرایی سبب همکاری سازنده کشور های منطقه در قبال افغانستان گردد.

زنان و اقلیت ها

نیشا دیسای در صحبت با خبرنگاران گفت که حمایت ایالات متحده از زنان، جوانان و اقلیت ها در کشور های آسیای میانه و جنوبی بخش عمده سیاست خارجی کشورش را در قبال کشورهای مذکور تشکیل می دهد.

او ایجاد مصونیت انسانی را یکی از عناصر مهم برای امنیت ملی کشورش دانسته گفت که سیاست خارجی ایالات متحده زمانی می تواند موفق باشد که این سیاست موازی و همسو با خواست و آرزو های شهروندان کشور های منطقه باشد.

خانم نیشا روی احیای راه ابریشم در منطقه تاکید کرده گفت که احیای راه ابریشم می تواند مردم و فرهنگ کشور های منطقه را بیشتر از پیش نزدیک تر سازد.

معاون وزیر خارجه ایالات متحده که از امریکایان هندی تبار است، به تازگی به عنوان دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای میانه و جنوبی گماشته شده است.
XS
SM
MD
LG