لینک های دسترسی

ازبکستان نیم تن هیروئین وارد شده از افغانستان را حریق ساخت


مسئولین در ازبکستان حدود نیم تن هیروئینی را که به دست آورده بودند، حریق ساختند.

این در حالی صورت می گیرد که کشورهای آسیای میانه تلاش هایشان را در برابر هدف قرار دادن قاچاق بران مواد مخدری که از افغانستان منشاء میگیرند، تشدید بخشیده اند.

مقامات دولتی ازبک می گویند که هیروئین و حدود 200 کیلوگرام مواد مخدر دیگر در جریان یک مراسم به روز پنجشنبه در تاشکند حریق گردید.

آنان همچنان می گویند که در جریان شش ماه اخیر حدود 2.5 تُن مواد مخدر غیر قانونی در داخل ازبکستان ضبط شده است.

ازبکستان، یکی از راه های اساسی قاچاق مواد مخدر از افغانستان بزرگترین تولید کنندۀ هیروئین و تریاک به روسیه و کشورهای اروپای غربی است.

XS
SM
MD
LG