لینک های دسترسی

به زبان های سوم در افغانستان توجه نشده است


برای گسترش زبان های سوم رسمی در افغانستان سیمینار علمی برگذار شد. در این سیمینار مقامات حکومت افغانستان تعهد کردند که براساس پلان های مشخص در نظر است زبان های سوم رسمی به سطح افغانستان رونق داده شود.

XS
SM
MD
LG