لینک های دسترسی

Breaking News

تغیرات در برنامۀ عملیاتی اضطراری ملی تطبیق واکسین


تنها با دوقطره واکسین از راه دهن می توانید حیات طفل تان را از فلج دایمی نجات دهید.

وزارت صحت عامه از چند ماه بدینسو روی تغیر در برنامۀ عملیاتی اضطراری ملی واکسین پولیو کار کرده که اکنون تکمیل وتغیراتی درآن صورت گرفته است.

وزارت صحت عامه با این تغییرات در برنامۀ عملیاتی اضطراری ملی پولیو می خواهد گردش ویروس پولیو را تا نیمۀ سال ۲۰۱۶ در افغانستان متوقف سازد.

سردار محمد پرویز رئیس معافیت کتله یی وزارت صحت عامه می گوید که این برنامه بعد از مشوره با یونیسف، سازمان جهانی صحت و نهاد های تمویل کننده تکمیل گردیده و اکنون درمرحله اجرایی قراردارد.

رئیس معافیت کتله یی وزارت صحت عامه می گوید"مطابق این پلان متوقع هستیم که گردش ویروس پولیو را درافغانستان تا نیمه سال ۲۰۱۶ متوقف بسازیم."

آقای پرویز اضافه کرد که تیم های صحی آنان طبق این برنامه ساحات مختلف را که امکان موجودیت ویروس پولیو در آن می رود باز نگری کرده اند و این وزارت مطابق به این برنامه تیم های پولیو را درساحات مختلف کم و یا زیاد ساخته است.

داکتر پرویز گفت"در جاهاییکه تیم های دایمی پولیو داشتیم ساحات آنها بررسی شده درجاهای که برای آنان ضرورت بوده تعداد شان را زیاد ساختیم و در جاهاییکه دیگر ضرورت نبوده و مشبوح شده آن را کم ساختیم یا کاملا قطع کردیم."

پوشش مناطق جنوب و غرب

رئیس معافیت کتله یی می گوید، مطابق به این برنامۀ عملیاتی، بیشتر ولسوالی ها در حوزه جنوب، جنوب شرق، شرق و در غرب ولایت فراه تحت پوش خدمات واکسیناسیون قرار می گیرند.

"و ما در ولسوالی های که دارای پوشش ضعیف ویا عمل کرد های ضعیف اند پلان های تطبیقی خود را باز نگری کردیم و در نتیجه آن بسیار ساحاتی که قبلا در پلان ما موجود نبود شامل پلان شد که یک دست آورد عمده و خوب است."

به گفته داکتر سردارمحمد پرویز، تیم های پولیو در ساحات عبور و مرور نیز مطابق به تغییرات در این پلان باز نگری شده زیاد و کم گردیده است.

پرویز گفت که این وزارت با نهاد های همکار هر وقتی که خواسته باشند می توانند تغیراتی را در این برنامه ایجاد کنند.

پلان عملیاتی اضطراری ملی درسال ۲۰۱۱ توسط وزارت صحت عامه با همکاری نهاد های همکار وتمویل کننده این وزارت تهیه شده بود که با تطبیق این پلان در سال ۲۰۱۲ تعداد واقعات پولیو از ۸۰ کیس به ۳۷ کیس کاهش یافت.

طبق آمار وزارت صحت عامه، از آغاز سال جاری میلادی تا حال ۹ واقعه مثبت پولیو در ولایت های ننگرهار، نیمروز، فراه، هرات و هلمند شناسایی شده است.

XS
SM
MD
LG