لینک های دسترسی

اخبار تازه در چند سطر مختصر


اخبار تازه در چند سطر مختصر

افغانستان

در احتجاج با سوختاندن نسخه های قرآن کریم، تظاهرات وارد پنجمین روز میشود. مقامات میگویند، از روز چهارشنبه بدینسو در سراسر افغانستان به شمول دو عسکر امریکایی، حد اقل 24 تن کشته شده است.عذرخواهی های امریکایی ها در مورد اهانت به کتاب مقدس مسلمانان توسط نیروهای ناتو در بگرام نتوانسته است مردم را در افغانستان و پاکستان آرام سازد.

پاکستان

روز نامۀ واشنگتن پُست گزارش میدهد که راین کراکر سفیر ایالات متحده مقیم افغانستان ماه گذشته طی یک سند اشد محرم به واشنگتن گفته است که موجودیت "پناهگاه های امن دشمنان" در پاکستان، پیروزی ستراتیژی ایالات متحده در افغانستان را به مخاطره انداخته است. گزارش میافزاید که این پیام به خاطر سِری بودن آن از طریق کانال های ادارۀ استخبارات مرکزی فرستاده شده بود.

ایران

ایران هنوز هم کمیت یورانیم در تأسیسات تحقیقاتی تهران را واضح نساخته است.

ایالات متحده اظهار نگرانی کرده است که ایران ممکن یورانیم خام را در فعالیت های مظنون ساخت سلاح استفاده کند.

یمن

عبد ربه منصور هادی که برای یک مدت طولانی معاون رئیس جمهور یمن بود، رسماً منحیث رئیس جمهور مراسم تحلیف را به جا آورده و طی یک پیمان انتقال قدرت که هدف آن ختم نا آرامی های یک ساله در آن کشور بود، علی عبدالله صالح را تعویض کرد. رئیس جمهور جدید طی تعهد کرد که به مبارزه علیه القاعده ادامه خواهد داد.

سوریه

ادارۀ صلیب سرخ به روز شنبه در تلاش های تازه افرادی را از شهر حمص خارج کرد که به کمک های صحی نیاز داشتند.سخنگوی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ گفت که مذاکرات با مقامات سوری و مخالفین از سر گرفته شده است. این اداره به روز جمعه هفت مجروح را از شهر حمص انتقال داد.

هند

غلام نبی آزاد وزیر صحت عامۀ هند میگوید، ادارۀ جهانی صحت یا WHO آن کشور را بعد از آن به روز شنبه از فهرست کشور های دارای مرض پولیو یا فلج اطفال خارج ساخت که هند در جریان یک سال هیچ واقعۀ پولیو را درج نکرده بود.

اگر هند میخواهد که عاری از پولیو یا فلج اطفال اعلان شود باید تا دوسال دیگر شاهد هیچ واقعۀ پولیو نباشد.

XS
SM
MD
LG