لینک های دسترسی

بهره برداری از یک پروژه آبرسانی در مرکز بامیان


بهره برداری از یک پروژه آبرسانی در مرکز بامیان

این پروژه آبرسانی درمنطقۀ زرگران مرکز بامیان، بعد ازظهر روز چهارشنبه به بهره برداری سپرده شد.

عزیزمبارزمسئول دفترساحوی اسکان بشری ملل متحد دربامیان، به صدای امریکا گفت :" این پروژه با بودجۀ مبلغ ٦٩٦۷٢ دالرامریکایی کمک کشورجاپان، براساس پیشنهاد مردم زرگران ساخته شده است."

به گفتۀ آقای مبارز، ازاین پروژه آب صحی نل دوانی شده حدود ٣۰۰۰ هزارنفرباشندگان منطقه ای زرگران مرکزبامیان، مستفید شده اند.

محمد یوسف رییس شورای قریۀ زرگران با اظهارخرسندی می گوید پیش ازاین باشندگان زرگران از آب دریا استفاده می کردند که هم غیرصحی بود و هم از این منطقه خیلی فاصله داشت اما فعلا این مشکل حل شده است.

از این پروژه ٤٤٨ فامیل مهاجرعودت کننده، مستفید گردیده اند.

XS
SM
MD
LG