لینک های دسترسی

Breaking News

توفانها پنجاه میلیون امریکایی را زیان رسانید


ایالت های جنوبی امریکا بیشترین خساره را دیده است

توفانهای شدیدی بروز شنبه و یک شنبه دربخش هایی از ایالات متحده خسارات زیادی را باعث شده است و هنوز نیز تهدید این نوع آب و هوا موجود است.

در جریان این توفانها چندین تن کشته و ناپدید شده اند. ایالت های تکزاس و ایدهو علاوه بر گردباد، از سرازیر شدن سیلاب نیز متاثر شده است. در برخی از مناطق توفان برف که در ین وقت سال معمول نیست نیز بوقوع پیوسته است.

گردباد های شدید در بسیاری از ایالت ها خانه ها را با خاک یکسان کرده و امکان دارد در زیر آن قربانیان زیادی مدفون باشند.

چک الن رئیس اطفائیه درحوزه وان زندت تکزاس می گوید که آنها برای یافتن مفقود شدگان خانه بخانه را جستجو می کنند. او می گوید که چندین اداره همکار با ایشان درپی یافتن مفقود شدگانی اند که نام های شان درنزد آنها موجود است.

برخی از ساکنان این منطقه می گویند که قبلا در فورت وورت تکزاس به آنها از مسیرعبور توفان معلومات داده نشده بود.

وضع وخیم جوی

الکس لوپز که شاهد گرد باد بود می گوید که وی چنان وحشتزده شده بود که حالت تهوع به او دست داد و هیچگاهی تصور نمی کرد که وضعیت تا این اندازه وخیم باشد.

اوضاع جوی ناگوار در ناحیه فورت وورت تکزاس سبب بوجود آمدن فرورفتگی در زمین نیز شد. در شمال شهر دالاس تکزاس برخی از مردم در سیلاب گیرماندند و ذریعه هلیکوپترها نجات داده شدند.

برتنی بلنچارد که در منطقۀ کروم ایالت تکزاس نجات داده شده است می گوید که وضع چنان دشوار و وحشتناک بود که حتا با قایق نیز رسیدن تا آنها دشوار به نظر می رسد.

دان دن از مسئولین معارف در وان گفت "این لطف پروردگار بود که شاگردان درزمان تخریب درمکتب نبودند."

برفباری درموسم گرما

یکی از باشندگان داکوتای جنوبی می گوید که در بخش هایی ازین ایالت تا نیم متر برف بارید که تا حال سابقه نداشته است. او می گوید درزندگی تا حال درین فصل سال چنین برفباری را ندیده است.

بخش های از جاده های منطقه شهری دنور را نیزبرف پوشانید که با مجرد گرم شدن هوا روز دوشنبه برف ها آب شد. اداره هواشناسی درمنطقه هوشدار داد که سیل معتدل تا عمده بخشهایی از کلورادو را که از توفانها در اواخر هفته متاثر گردیده بود، تهدید می کند.

در این حال در سواحل شرقی ایالات متحده که هوای گرمای تابستانی دارد خطر توفان، گردباد و سیل به این سو از سواحل خلیج و وادی دریای اوهایو در شمال متصور می باشد.

در حوادث اخیر بیشتر از پنجاه میلیون از امریکایان متاثر شده اند.

XS
SM
MD
LG