لینک های دسترسی

Breaking News

کدام کشورها نیرومندترین قوای نظامی دارند؟


وبسایت گلوبل فایر پاور ۱۴۵ کشور جهان را از رهگذر قدرت نظامی در سال ۲۰۲۳ رده بندی کرده که شمار نیرو و تجهیزات، مصارف، جغرافیا و منابع قابل دسترس از شاخص‌های عمدهٔ این رده بندی است.

۱- ایالات متحده با داشتن ۹۲ کشتی جنگی، ۱۱ کشتی طیاره‌بردار، ۱۳۳۰۰ طیاره و ۹۸۳ هلیکوپتر تهاجمی و در دست داشتن پیشرفته‌ترین تکنالوژی‌های جهان در ردهٔ نخست قرار دارد. همچنین ایالات متحده با بودجهٔ دفاعی ۷۶۱.۷ میلیارد دالری، از رهگذر منابع مالی نظامی در ردهٔ نخست قرار گرفته است. ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۱.۳۹ میلیون منسوب فعال نظامی و ۴۴۲ هزار منسوب احتیاط داشت.

۲- با وصف تهاجم نظامی بر اوکراین، روسیه از نظر قدرت نظامی در گزارش گلوبل فایرپاور جایگاه دوم را حفظ کرده است. هرچند روسیه در جنگ اوکراین متحمل خسارات، تلفات و شکست‌های پیهم نظامی شده و مقادیر چشمگیر تجهیزات، به ویژه تانک‌های جنگی، را از دست داده، اما نیروی هوایی و بحری این کشور تا حد زیادی از این آسیب به دور مانده است. در گزارش آمده است که روسیه تا جنوری ۲۰۲۳ بیش از ۴۱۰۰ طیارهٔ نظامی را در اختیار داشت. انستیتیوت بین‌المللی تحقیقات صلح، کانون فکری و پژوهشی مستقر در سویدن مصارف نظامی روسیه را ۸۶.۴ میلیارد دالر تخمین کرده است.

۳- چین که از رهگذر قدرت نظامی سومین کشور جهان محسوب می‌شود، هنوز هم در صدد توانمندسازی قوای بحری، هوایی و زمینی خود است. گزارش گلوبل فایرپاور حاکی است که با ادامهٔ این روند و پیشرفت بیجینگ به این منوال، چین به زودی به رقیب عمده و دشمن اصلی نظامی امریکا تبدیل خواهد شد. در گزارش آمده است که چین تا اپریل سال ۲۰۲۳ در کنار دیگر امتیازات و امکانات نظامی،۵۰ کشتی جنگی ناو شکن و ۷۸ کشتی زیردریایی در اختیار داشت. بودجهٔ نظامی چین در حدود ۲۳۰ میلیارد دالر تخمین شده است. چین از رهگذر قدرت نظامی به روسیه نزدیک شده و با ادامهٔ این وضعیت، به زودی جایگاه دوم را خواهد گرفت. شمار منسوبین فعال نظامی چین بیش از چهار میلیون نفر تخمین شده است.

۴- بر اساس این گزارش، هند از رهگذر قدرت نظامی جایگاه چهارم را در سطح جهان دارد. اما این کشور با داشتن نزدیک به ۱.۵ میلیون نیروی نظامی، از این رهگذر جایگاه دوم را در سطح جهان دارد. بودجهٔ نظامی هند در سال ۲۰۲۲ کم و بیش ۸۱.۵ میلیارد دالر تخمین شده است. این کشور نزدیک به ۵.۱۴ میلیون پرسونل فعال نظامی دارد.

۵- در ردهٔ پنجم کشورهای نیرومند از نظر نظامی، بریتانیا قرار دارد. نیروی انسانی، قدرت هوایی، بنیهٔ قوی مالی و داشتن کشتی طیاره بردار به عنوان نقاط قوت قوای نظامی بریتانیا در گزارش گلوبل فایرپاور برجسته شده است. بریتانیا، چین، ایتالیا و هند هر کدام دو کشتی طیاره بردار در اختیار دارند. هزینهٔ دفاعی بریتانیا ۶۸. ۵ میلیارد دالر تخمین شده است.

۶- گلوبل فایرپاور در گزارش جدید خود کوریای جنوبی را از نظر قدرت نظامی در جایگاه ششم رده بندی کرده است که با توجه به تنش آن کشور با کوریای شمالی، چنین جایگاهی جای تعجب نیست. قدرت نیروی هوایی و تعداد وسایط زرهدار و هلیکوپتر، به عنوان قدرت نظامی کوریای جنوبی برجسته شده است. در گزارش گلوبل فایرپاور آمده است که کوریای جنوبی تا جنوری ۲۰۲۳ بیش از ۱۳۳ هزار واسطهٔ زرهی و ۷۳۹ هلیکوپتر در اختیار داشت.

۷- پاکستان که در سال ۲۰۲۲ در ردهٔ نهم کشورهای قدرتمند نظامی قرار داشت، در گزارش سال ۲۰۲۳ گلوبل فایرپاور جایگاه هفتم را از آن خود کرده است. در گزارش آمده است که پاکستان تا جنوری ۲۰۲۳ بیش از ۳۷۰۰ تانک، ۱۴۰۰ طیارهٔ نظامی، نه کشتی زیردریایی و ۶۵۴ هزار منسوب فعال نظامی داشت.

ایران همسایهٔ شرقی افغانستان در گزارش گلوبل فایرپاور جایگاه ۱۷ و اسراییل رقیب دیرینهٔ‌ ایران جایگاه ۱۸ را به خود اختصاص داده اند.

XS
SM
MD
LG