لینک های دسترسی

برای تداوی سینه بغل چه باید کرد؟


داکتر محمد عمر ملک اصغر روی موثریت انتی بیوتیک و نوشیدن مایعات در تداوی سینه بغل تاکید میکند و تذکر میدهد که تا زمان خروج کامل مخاط سینه، خودسرانه از دوا استفاده نکنند .

XS
SM
MD
LG