لینک های دسترسی

Breaking News

گسترش شهرها حیوانات وحشی را نابود می کند


در ایالت تکزاس در امریکا و حومه شهرهای آن شهرها به سرعت وسعت می یابند و جنگلات و حیات وحش اطراف این شهرها را به نابودی تهدید می کند.

جنگلات مسکن اکثرحیوانات وحشی محسوب می شود. اکنون رهبران محلی و فعالان محیط زیست درین ایالت کوشش دارند تا راه و چاره ای را برای این مشکل بیابند و می خواهند یک نوع توازنی بین رشد شهرها و حفاظت از حیوانات را عملی نمایند. اما وقت به سرعت از دست می رود.


در یکی از طویله های خاص در شمال شرق شهر هوستن چندین چوچه(بچه) آهو که مادرشان کشته شده است فعلا دریک جای محفوظی مراقبت می شوند.

درعین حال ازین جا نه چندان دور تعدادی از حیوانات وحشی زخمی را یک گروهی از داوطلبان مداوا می کنند. درین جا یک نوع باشه که بالهای آن از اثر تصادم با یک پنجره شیشه ای صدمه دیده است تحت درمان قرار دارد.

لیزا ولینگ، آمر مرکز مداوا، کوشش می کند به باشه زخمی یاد بدهد که چگونه بالهایش را دوباره به کار گیرد و بعدا برای رها شدن به فضای ازاد اماده شود.

این زن می گوید که باشه برای اینکه سختی های محیط را مقابله نموده بتواند باید دوباره قادر شود که بالهایش را بکار گیرد.

در اثر بزرگ شدن شهر هوستن حیوانات وحشی اطراف این شهر مواجه با یک بحران شده اند.

جینت ونکلمن رئیس دوستان حیات وحش تکزاس می گوید که مقدار پولی که او در اداره خویش ازطریق اشخاص خیرخواه کمک شده است صرف می تواند تعداد اندکی از حیوانات بیجا شده را کمک نماید. او می گوید: این حیوانات جایی ندارند که بروند. این حیوانات بیچاره مجبور اند به جاده ها پناه برند یا اینکه به خانه های مردم داخل شوند."

چون در بیرون از شهرها زمین ارزان بدست می آید شهرها درین جا به سرعت وسعت می یابند.

شما می توانید حتی شهرهای نیویارک، واشنگتن، بوستن، سانفرانسسکو، سیاتل، منیاپولیس، میامی همه را درداخل شهر هوستن بگنجانید. این مطلب را آن تیلور آمر انستتیوت زمین های شهری بیان داشت. این موسسه غیرانتفاعی درمسایل انکشاف شهری و پلان گذاری شهری کار می کند.

آن می گوید که بهترین راه حل برای رفع مشکل این است تا عوض اینکه شهرها خیلی وسعت داده شوند بهتر است ازجای کم استفاده زیادی صورت گیرد. تا به این طریق ساحه ازاد برای زیست حیوانات وحشی نیز از بین نرود.

یکی از چاره های دیگر در شهر ها این است تا درآنها پارک های طبیعی بوجود آید و درختان و بوته های حفاظت شود.

اما فرصت های اقتصادی در هوستن این کار را ناممکن می سازد.

تایلر می گوید تا ١٥سال دیگر ما باید برای دو تا دونیم ملیون تن دیگر شهر را وسعت بخشیم تا هرکس سرپناه پیدا کند.

حالا یک خوبی دیگر این است که یک تعداد جوانان دارای مسلک می خواهند در داخل شهر ها زندگی کنند تا بتوانند دربسیاری جاها با پای پیاده گشت و گذار کنند.

کوشش شود ساختمانها در داخل شهرها ساخته شوند و از گسترش دامنه شهرها به جاهاییکه مناطق طبیعی یا جنگلات است پرهیز شود تا اینکه حیوانات که عجایب روی زمین اند نیز چانس زندگی و باقی ماندن را دریابند.

XS
SM
MD
LG