لینک های دسترسی

Breaking News

مقام امریکایی: طالبان قاچاقبر و تروریست اند


بیشرین کشتزارهای کوکنار در افغانستان در ساحات زیر ادارۀ طالبان موقعیت دارد

ویلیم برون‌فیلد، معاون وزارت خارجۀ ایالات متحده در امور مبارزۀ جهانی با مواد مخدر و تحکیم قانون می‌گوید که ناامنی و مواد مخدر رابطۀ مستقیم با هم دارند.

ویلیم برون‌فیلد، عصر سه‌شنبه در سفارت امریکا در کابل با اشاره به گستردگی معضل مواد مخدر به خبرنگاران گفت، دو تا چهار درصد هیرویین مصرف‌کنندگان امریکایی، از افغانستان تأمین می‌شود.

آقای برون‌‌فیلد، افزود "بر اساس تخمین ملل متحد، بیش از هشتاد درصد هیرویین جهان، اینجا در افغانستان تولید می‌شود و ایالات متحده امریکا امروز با بحران هیرویین مواجه است، بر اساس تخمین ما دو تا چهار درصد هیرویینی را که مصرف می‌کنیم، از افغانستان وارد می‌شود".

این مقام بلندپایۀ امریکایی، بر رابطۀ مستقیم میان ناامنی و مواد مخدر تأکید کرد و گفت، در ولایاتی که کوکنار به شکل گسترده کشت می‌شود، طالبان در آنجا حضور و نفوذ دارند.

آقای ویلیم برون‌فیلد افزود "این درست نیست که گفته شود طالبان تنها گروهی مخالفان مسلح اند یا تنها گروه تروریستی اند، طالبان گروه قاچاق مواد مخدر و تروریستی استند، برای آنان کاربرد اصطلاح گروه‌های تروریستی مواد مخدر، اصطلاح درست است. لازم است که ما از گفتن این خودداری کنیم که این گروه مسایل حزبی جداگانه سروکار دارد، اگر گروه تروریستی یا گروه قاچاق مواد مخدر یاد شوند، هر دو اصطلاح برای شان صدق می‌کند".

او هنگام صحبت در مورد راهبرد حکومت افغانستان در مبارزه با کاروباریان و لابراتوارهای مواد مخدر، آن را مؤفق خواند و گفت، در نتیجۀ عملیات‌های پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلۀ افغانستان، در هفت ماه گذشته به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر، مواد مخدر از بین برده شده است.

اما به باور این مقام مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده امریکا، آن راهبرد در تخریب کشت‌زارهای کوکنار چندان کامیاب نیست. او دلیل ناکامی آن را کم علاقگی سیاسی در تخریب مزارع کوکنار خواند و گفت، بیشتر دهقانان جنایتکار نیستند و آنان تحت فشار طالبان به کشت کوکنار می‌پردازند.

همچنان، آقای برون فیلد، تلاش حکومت افغانستان در بخش تداوی معتادان ستود و گفت، در سال‌های گذشته برای تداوی معتادان ۱۲۰ شفاخانه ساخته شده است.

این مقام بلندپایۀ ادارۀ مبارزه با مواد مخدر ایالات متحدۀ امریکا، از خواست افغانستان مبنی بر تغییر راهبرد جهانی مبارزه با مواد مخدر حمایت کرد و افزود، کشورش برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان حمایت‌هایی را فراهم می‌کند.

او پیشنهاد کرد که برای مبارزه با مشکل مواد مخدر در افغانستان، تمام همسایه‌های افغانستان، با این کشور هم‌دست شوند؛ زیرا مواد مخدر از طریق همین کشورها به سایر جهان قاچاق می‌شوند.

آقای برون‌فیلد گفت "افغانستان به بحر راهی ندارد، به همین دلیل اگر هیرویین است یا مورفین و یا هم تریاک، باید از غرب از طریق ایران به خارج برود، در شمال از طریق یک کشور آسیای میانه و یا هم در جنوب و شرق از طریق پاکستان به خارج راه می‌یابد. هرچند مسؤولیت آن کشورها نیست؛ اما آنان در قبال مبارزه با مواد مخدر مسؤولیت‌های خود را نیز دارند. بر اساس یک دلیل بسیار ساده؛ چون در جهان کشوری نیست که به تنهایی برای قاچاق استفاده شود. از طریق هر کشوری که قاچاق می‌شود، به یک کشور مصرفی مواد مخدر نیز تبدیل می‌شود".

او در رابطه به مسألۀ ورود مواد کیمیاوی از خارج به افغانستان برای تبدیل تریاک به هیرویین و مورفین گفت، حکومت افغانستان و امریکا روی این مسأله کار می‌کنند و در آیندۀ نزدیک در این راستا راهبرد جدید ایجاد خواهد شد.

این اظهارات مقام ارشد امریکایی در حالی مطرح می‌گردد که هم اکنون، هفتۀ بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان جریان دارد.

افغانستان در حالی که نگران افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر است، این هفته تلاش دارد تا با راه‌اندازی برنامه‌هایی، شهروندان را از اضرار مواد مخدر آگاه سازد.

XS
SM
MD
LG