لینک های دسترسی

Breaking News

برفباری شدید حکومت و کانگرس را تعطیل ساخت


توفان برف، رأی گیری های کانگرس را نیز به تعویق افگند.

در نتیجه توفان سخت زمستانی در ایالت های شرقی ایالات متحده امروز دوشنبه دفاتر در واشنگتن دی سی مسدود باقی ماندند. گفته می شود که چندین روز را در بر خواهد گرفت تا زندگی در این مناطق به روال عادی برگردد.

کار برای پاکسازی جاده ها و کوچه ها نیز ادامه داشته اما هنوز راه هایی وجود دارند که عبور و مرور ترافیک از آن، دشوار می باشد.

مقامات امروز اعلام داشتند که جهت پاکسازی جاده ها و جلوگیری از وقایع ترافیکی ادارات حکومتی در واشنگتن مسدود است.

کانگرس امریکا نیز رای گیری روی آن عده مسایل را به تاخیر انداخته است که برای روز دوشنبه در نظر گرفته شده بود.

برفباری شدید بعد از ظهر روز جمعه در ایالت های شرقی ایالات متحده آغاز گردید و تا صبح روز یکشنبه دوام کرد. در بعضی مناطق حدود ۸۰ سانتی متر برف بارید.

در نتیجه این توفان زمستانی مکاتب به روز دوشنبه و سه شنبه در شهر واشنگتن و حومۀ آن مسدود می باشند. ترانسپورت عامه، خدمات خط آهن و میترو یا خط زیرزمینی، نیز تعطیل گردیده و یا هم کمتر فعالیت می نماید.

در اثر این توفان در دو روز گذشته خدود ۱۰۰۰۰ پرواز فسخ شده، اما اکنون در بعضی مناطق پرواز ها از سر گرفته شده است.

تلفات

در اثر این برفباری تاریخی در امریکا حدود ۲۴ تن جان های خود را از دست داده اند که در ان افرادی نیز شامل می باشند که حین برفپاکی، دچار سکته قلبی شده اند. شمار دیگر هم در واقعات ترافیکی و لغزش برف تلف گردیده اند.

در بعضی از این مناطق حیوانات نیز تلف شده اند. در شهر نیویارک ۶۸ سانتنی متر برف باریده که گفته می شود از سال ۱۸۶۹ بدینسو بی نظیر بوده است.

در نتیجه این برفباری حدود ۸۵ میلیون انسان در ایالات متحده متاثر گردیده است.

XS
SM
MD
LG